امروز : جمعه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۶
اسنادی که به تازگی به دست ریژاونیوز رسیده است:

سندی ارزشمند و تاریخی از وضعیت ریژاو در ۱۷۰ سال پیش از زبان یک کلنل روسی

ریژاونیوز به تازگی به سندی تاریخی دست یافته است که وضعیت منطقه ریژاو در سال 1227 هجری شمسی یعنی حدودا 170 سال پیش را ترسیم می کند.

گزارش تصویری
خبرنگار ریژاونیوز باشید
قطع شمار ریژاو
نشریه آنلاین زنان ریژاو
جذب تبلیغات
تیتر نیوز
کمک به  برنامه جهانی غذا