امروز : چهارشنبه ۲ فروردین ۱۳۹۶
پس از گذشت چهار سال:

شورای شهر ریژاو گزارش مالی خود را به شهروندان ارائه دهد

ریژاونیوز: بر اساس ماده ۱۸ از آیین‌نامه اجرایی تشکیلات، انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی شهرها، شورا می‌باید (صورت جامع درآمد و هزینه مصوب خود) را هر شش...

گزارش تصویری
خبرنگار ریژاونیوز باشید
قطع شمار ریژاو
نشریه آنلاین زنان ریژاو
جذب تبلیغات
تیتر نیوز
کمک به  برنامه جهانی غذا