امروز : سه شنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۵
salonr

تأخیر در انجام تعمیرات سالن ورزشی ریژاو پیگیری شد/ سالن به زودی آغاز بکار خواهد کرد

همانگونه که مطلع هستید در گزارش پیشین صدای ورزشکاران و ورزش دوستان ریژاو را منعکس نمودیم که مراتب اعتراض خود را نسبت به تأخیر در انجام پروژه ی تعویض...

گزارش تصویری
خبرنگار ریژاونیوز باشید
قطع شمار ریژاو
نشریه آنلاین زنان ریژاو
جذب تبلیغات
تیتر نیوز
کمک به  برنامه جهانی غذا