امروز : جمعه ۱۹ آذر ۱۳۹۵
1
در مدرسه ی قرآن اسراء ریژاو:

کارگاه آموزشی آشنایی با مواد مخدر و پیشگیری از اعتیاد برگزار شد

    کارگاه آموزشی آشنایی با مواد مخدر سنتی و صنعتی و پیشگیری از اعتیاد در دو جلسه ی ۲ ساعته با حضور آقای کامبیز کریمی (کارشناس ارشد روانشناسی...

گزارش تصویری
خبرنگار ریژاونیوز باشید
قطع شمار ریژاو
نشریه آنلاین زنان ریژاو
جذب تبلیغات
تیتر نیوز
کمک به  برنامه جهانی غذا