امروز : یکشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۶
تاریخ : ۱۳۹۶/۰۴/۲۵ - ۹:۰۶ نسخه چاپی ذخیره فایل ارسال به دوستان

آنچه نماینده آقای پوتین باید بداند…

گروه بین الملل جهان نیوز، هادي محمدي:پرونده سياسي و نظامي سوريه در شرايط خاصي به سر مي‌برد. محور حامي تروريسم در شرايط واگرايي و ناكامي است، لذا هر يك به دنبال رويكردهاي انفرادي هستند. امريكا براي خروج از شرايط انفعال به دنبال توافق با روسيه در مناطق جنوبي است تا خود را بازيگري مؤثر نشان دهد.

تركيه حلقه اصلي رايزني و اقدام امريكا در سوريه نيست و براي ارتقاي وضعيت ميداني خود در شمال و شمال غرب حلب برنامه‌هايي دارد و براي ادلب نيز در قالب مناطق چهارگانه كاهش تنش از تمايل روسيه براي جذب تركيه بهره‌برداري مي‌كند.

تروريست‌هاي داخل در شرايط سردرگمي و درگيري‌هاي داخلي هستند. عربستان با پرونده‌هاي داخلي و خارجي روبه‌رو است كه بايد به ساماندهي آنها بپردازد و پتانسيل چنداني براي حضور فعال ندارد. روسيه در ديپلماسي فعال خود، صحنه‌گردان است؛ در دو عرصه تعامل با امريكا و تركيه، رويكرد خاصي را دنبال مي‌كند كه نبايد از قواعد اصلي مبارزه با تروريسم و احترام و حفظ حاكميت سوريه و عدم امتيازدهي به تروريست‌ها به حاميان آن عدول كند.
 

امريكايي‌ها از يك گفت‌وگوي ابتدايي در حاشيه گروه20 براي جنوب سوريه شادمان هستند و شاخص‌هاي مطلوب خود را تحت عنوان توافق با روسيه اعلام مي‌كنند تا نشان دهند در صحنه هستند و ايران از گردونه تصميمات روي زمين حذف يا در حاشيه است. ترك‌ها هم در آرزوي استقرار در ادلب هستند و توافق ضمني روس‌ها را دريافت كرده‌اند. حضور لاورنتيف كه شنبه در تهران با مقامات ايراني ديدار داشته، دو پرونده فوق را دربر مي‌گيرد.

 

روس‌ها بايد بدانند كه نشان دادن روحيه همكاري در سوريه، از شدت سياست‌هاي ضدروسي امريكا نخواهد كاست و صهيونيست‌ها براي ايجاد كمربند امنيتي در اراضي اشغالي جولان لحظه‌شماري مي‌كنند. لذا به جز شهر درعا بقيه مناطق جنوب سوريه و به ويژه مناطق حضور داعش و النصره در جنوب سوريه در قالب مناطق كاهش تنش قرار نمي‌گيرند و هرگونه مذاكره در اين زمينه كه قواعد اصلي را رعايت نكند، خارج از تعهدات اجرايي است.

در منطقه ادلب، ترك‌ها مي‌‌توانند در مرز ادلب با تركيه مستقر شوند و از تقويت تسليحاتي تروريست‌ها جلوگيري كنند ولي بقيه مرزهاي استاني ادلب بايد در اختيار روسيه و در صورت لزوم سوريه و ايران باشد. تركيه و امريكا زماني مي‌‌توانند در سوريه نقش مثبت بازي كنند كه به حاكميت سوريه احترام بگذارند و دست از حمايت عملي از تروريست‌ها بردارند و روسيه نمي‌تواند و نبايد نسبت به اين شرط مهم اغماض كند. بديهي است طرح كاهش تنش در جنوب سوريه يا ادلب اگر با رعايت قواعد اصلي نباشد، فقط داراي بهره تاكتيكي است ولي خسارت راهبردي به دنبال خواهد داشت.

گروه بین الملل جهان نیوز، هادي محمدي:پرونده سياسي و نظامي سوريه در شرايط خاصي به سر مي‌برد. محور حامي تروريسم در شرايط واگرايي و ناكامي است، لذا هر يك به دنبال رويكردهاي انفرادي هستند. امريكا براي خروج از شرايط انفعال به دنبال توافق با روسيه در مناطق جنوبي است تا خود را بازيگري مؤثر نشان دهد. تركيه حلقه اصلي رايزني و اقدام امريكا در سوريه نيست و براي ارتقاي وضعيت ميداني خود در شمال و شمال غرب حلب برنامه‌هايي دارد و براي ادلب نيز در قالب مناطق چهارگانه كاهش تنش از تمايل روسيه براي جذب تركيه بهره‌برداري مي‌كند. تروريست‌هاي داخل در شرايط سردرگمي و درگيري‌هاي داخلي هستند. عربستان با پرونده‌هاي داخلي و خارجي روبه‌رو است كه بايد به ساماندهي آنها بپردازد و پتانسيل چنداني براي حضور فعال ندارد. روسيه در ديپلماسي فعال خود، صحنه‌گردان است؛ در دو عرصه تعامل با امريكا و تركيه، رويكرد خاصي را دنبال مي‌كند كه نبايد از قواعد اصلي مبارزه با تروريسم و احترام و حفظ حاكميت سوريه و عدم امتيازدهي به تروريست‌ها به حاميان آن عدول كند.   امريكايي‌ها از يك گفت‌وگوي ابتدايي در حاشيه گروه20 براي جنوب سوريه شادمان هستند و شاخص‌هاي مطلوب خود را تحت عنوان توافق با روسيه اعلام مي‌كنند تا نشان دهند در صحنه هستند و ايران از گردونه تصميمات روي زمين حذف يا در حاشيه است. ترك‌ها هم در آرزوي استقرار در ادلب هستند و توافق ضمني روس‌ها را دريافت كرده‌اند. حضور لاورنتيف كه شنبه در تهران با مقامات ايراني ديدار داشته، دو پرونده فوق را دربر مي‌گيرد.   روس‌ها بايد بدانند كه نشان دادن روحيه همكاري در سوريه، از شدت سياست‌هاي ضدروسي امريكا نخواهد كاست و صهيونيست‌ها براي ايجاد كمربند امنيتي در اراضي اشغالي جولان لحظه‌شماري مي‌كنند. لذا به جز شهر درعا بقيه مناطق جنوب سوريه و به ويژه مناطق حضور داعش و النصره در جنوب سوريه در قالب مناطق كاهش تنش قرار نمي‌گيرند و هرگونه مذاكره در اين زمينه كه قواعد اصلي را رعايت نكند، خارج از تعهدات اجرايي است. در منطقه ادلب، ترك‌ها مي‌‌توانند در مرز ادلب با تركيه مستقر شوند و از تقويت تسليحاتي تروريست‌ها جلوگيري كنند ولي بقيه مرزهاي استاني ادلب بايد در اختيار روسيه و در صورت لزوم سوريه و ايران باشد. تركيه و امريكا زماني مي‌‌توانند در سوريه نقش مثبت بازي كنند كه به حاكميت سوريه احترام بگذارند و دست از حمايت عملي از تروريست‌ها بردارند و روسيه نمي‌تواند و نبايد نسبت به اين شرط مهم اغماض كند. بديهي است طرح كاهش تنش در جنوب سوريه يا ادلب اگر با رعايت قواعد اصلي نباشد، فقط داراي بهره تاكتيكي است ولي خسارت راهبردي به دنبال خواهد داشت.
ارسال دیدگاه

خبرنگار ریژاونیوز باشید
قطع شمار ریژاو
نشریه آنلاین زنان ریژاو
جذب تبلیغات
تیتر نیوز
کمک به  برنامه جهانی غذا