امروز : چهارشنبه ۵ مهر ۱۳۹۶
تاریخ : ۱۳۹۶/۰۷/۰۵ - ۹:۳۲ نسخه چاپی ذخیره فایل ارسال به دوستان

اجرای نخستین عملیات مشترک ارتش و سپاه

به گزارش جهان نیوز؛ در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۳۶۰ همزمان سه عملیات به نام امام علی علیه السلام، در شوش و سوسنگرد به اجرا درآمد، در سوسنگرد دو عملیات در شمال کرخه و غرب سوسنگرد اجراشد. عملیات اصلی در شمال کرخه روی تپه های الله اکبر و برای اولین بار با فرماندهی مشترک ارتش و سپاه در چهار محور به مرحله اجرا درآمد.
 
در این عملیات یگان های لشکر ۹۲ اهواز از مقابل و نیروهای سپاه و ستاد جنگ های نامنظم دو جناح دشمن را روی تپه های الله اکبر تحت فشار قرار دادند که بر اثر آن، مقاومت قوای عراقی در هم شکست و در نتیجه تپه های الله اکبر آزاد گردید و دشمن به «شحیطیه» عقب نشینی کرد.

چند روز بعد با عقب نشینی نیروهای عراقی از شحیطیه، آن منطقه نیز آزاد شد. فرماندهی این عملیات را فرمانده لشکر ۹۲ سرهنگ مسعود منفرد نیاکی به عهده داشت.

همزمان با عملیات تپه های الله اکبر، عملیات دیگری در غرب سوسنگرد با فرماندهی سپاه طرح ریزی و اجرا شد که در واقع پشتیبان عملیات اصلی بود. در این عملیات نیروهای خودی با پیشروی به سمت غرب، دشمن را به سه کیلومتری سوسنگرد عقب راندند.

به گزارش جهان نیوز؛ در تاریخ 31 اردیبهشت 1360 همزمان سه عملیات به نام امام علی علیه السلام، در شوش و سوسنگرد به اجرا درآمد، در سوسنگرد دو عملیات در شمال کرخه و غرب سوسنگرد اجراشد. عملیات اصلی در شمال کرخه روی تپه های الله اکبر و برای اولین بار با فرماندهی مشترک ارتش و سپاه در چهار محور به مرحله اجرا درآمد.   در این عملیات یگان های لشکر 92 اهواز از مقابل و نیروهای سپاه و ستاد جنگ های نامنظم دو جناح دشمن را روی تپه های الله اکبر تحت فشار قرار دادند که بر اثر آن، مقاومت قوای عراقی در هم شکست و در نتیجه تپه های الله اکبر آزاد گردید و دشمن به «شحیطیه» عقب نشینی کرد. چند روز بعد با عقب نشینی نیروهای عراقی از شحیطیه، آن منطقه نیز آزاد شد. فرماندهی این عملیات را فرمانده لشکر 92 سرهنگ مسعود منفرد نیاکی به عهده داشت. همزمان با عملیات تپه های الله اکبر، عملیات دیگری در غرب سوسنگرد با فرماندهی سپاه طرح ریزی و اجرا شد که در واقع پشتیبان عملیات اصلی بود. در این عملیات نیروهای خودی با پیشروی به سمت غرب، دشمن را به سه کیلومتری سوسنگرد عقب راندند.
ارسال دیدگاه

خبرنگار ریژاونیوز باشید
قطع شمار ریژاو
نشریه آنلاین زنان ریژاو
جذب تبلیغات
تیتر نیوز
کمک به  برنامه جهانی غذا