امروز : دوشنبه ۲ مرداد ۱۳۹۶
تاریخ : ۱۳۹۶/۰۵/۰۲ - ۱۱:۱۹ نسخه چاپی ذخیره فایل ارسال به دوستان

اقدام عملی روحانی برای نقض برجام چیست؟

به گزارش جهان نیوز، مهدی محمدی کارشناس مسائل سیاسی در کانال تلگرامی خود نوشت:
تحریم های جدید امریکا علیه ایران راه چندانی تا نهایی شدن ندارد. مجلس نمایندگان اعلام کرده فردا این تحریم ها را به رای می گذارد. در ایران، در سطح اظهارات پیشرفت داشته ایم. رییس جمهور گفته تحریم های جدید “نقض برجام” است و آقای ظریف هم تهدید خروج از برجام را روی میز گذاشته است. سوال این است که آیا اقدامی هم در کار هست؟
روانشناسی ترامپ به ما می گوید در صورت مشاهده ضعف فشارها را به طور اساسی تشدید خواهد کرد. اگر تحریم ها بازگردد برجام عملا پاره شده و دیپلماسی به یک معنا به پایان می رسد. سوال این است: آقای روحانی باید شفاف به مردم بگوید اگر امریکا برجام را پاره کند، او چه خواهد کرد؟

منبع:مشرق

به گزارش جهان نیوز، مهدی محمدی کارشناس مسائل سیاسی در کانال تلگرامی خود نوشت: تحریم های جدید امریکا علیه ایران راه چندانی تا نهایی شدن ندارد. مجلس نمایندگان اعلام کرده فردا این تحریم ها را به رای می گذارد. در ایران، در سطح اظهارات پیشرفت داشته ایم. رییس جمهور گفته تحریم های جدید "نقض برجام" است و آقای ظریف هم تهدید خروج از برجام را روی میز گذاشته است. سوال این است که آیا اقدامی هم در کار هست؟ روانشناسی ترامپ به ما می گوید در صورت مشاهده ضعف فشارها را به طور اساسی تشدید خواهد کرد. اگر تحریم ها بازگردد برجام عملا پاره شده و دیپلماسی به یک معنا به پایان می رسد. سوال این است: آقای روحانی باید شفاف به مردم بگوید اگر امریکا برجام را پاره کند، او چه خواهد کرد؟ منبع:مشرق
تاریخ : ۱۳۹۶/۰۵/۰۲ - ۱۱:۱۹ نسخه چاپی ذخیره فایل ارسال به دوستان

اقدام عملی روحانی برای نقض برجام چیست؟

به گزارش جهان نیوز، مهدی محمدی کارشناس مسائل سیاسی در کانال تلگرامی خود نوشت:
تحریم های جدید امریکا علیه ایران راه چندانی تا نهایی شدن ندارد. مجلس نمایندگان اعلام کرده فردا این تحریم ها را به رای می گذارد. در ایران، در سطح اظهارات پیشرفت داشته ایم. رییس جمهور گفته تحریم های جدید “نقض برجام” است و آقای ظریف هم تهدید خروج از برجام را روی میز گذاشته است. سوال این است که آیا اقدامی هم در کار هست؟
روانشناسی ترامپ به ما می گوید در صورت مشاهده ضعف فشارها را به طور اساسی تشدید خواهد کرد. اگر تحریم ها بازگردد برجام عملا پاره شده و دیپلماسی به یک معنا به پایان می رسد. سوال این است: آقای روحانی باید شفاف به مردم بگوید اگر امریکا برجام را پاره کند، او چه خواهد کرد؟

منبع:مشرق

به گزارش جهان نیوز، مهدی محمدی کارشناس مسائل سیاسی در کانال تلگرامی خود نوشت: تحریم های جدید امریکا علیه ایران راه چندانی تا نهایی شدن ندارد. مجلس نمایندگان اعلام کرده فردا این تحریم ها را به رای می گذارد. در ایران، در سطح اظهارات پیشرفت داشته ایم. رییس جمهور گفته تحریم های جدید "نقض برجام" است و آقای ظریف هم تهدید خروج از برجام را روی میز گذاشته است. سوال این است که آیا اقدامی هم در کار هست؟ روانشناسی ترامپ به ما می گوید در صورت مشاهده ضعف فشارها را به طور اساسی تشدید خواهد کرد. اگر تحریم ها بازگردد برجام عملا پاره شده و دیپلماسی به یک معنا به پایان می رسد. سوال این است: آقای روحانی باید شفاف به مردم بگوید اگر امریکا برجام را پاره کند، او چه خواهد کرد؟ منبع:مشرق
ارسال دیدگاه

خبرنگار ریژاونیوز باشید
قطع شمار ریژاو
نشریه آنلاین زنان ریژاو
جذب تبلیغات
تیتر نیوز
کمک به  برنامه جهانی غذا