امروز : دوشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۵
تاریخ : ۱۳۹۵/۰۳/۳۱ - ۱۸:۰۰ نسخه چاپی ذخیره فایل ارسال به دوستان

انسداد شبانه محور هراز تا ۱۴ تیرماه

سرهنگ داوود قاسمیان گفت: به منظور اجرای عمليات تعريض، به سازی، احداث دو دستگاه پل قوسي و خاکبرداري ترانشه در محور “هراز” محدوده” شنگلده تا گزنک” و حد فاصل “پيچ کلرد تا تقاطع چلاو”، محدوديت ترافيکی و انسداد شبانه اين محور از روز شنبه بيست و نهم خردادماه آغاز شد.به گزارش مهر، جانشین رییس پلیس راه راهور ناجا از انسداد شبانه محور هراز تا ۱۴ تيرماه به غير از ايام تعطيلات آخر هفته برای انجام عمليات راه سازی خبر داد .سرهنگ داوود قاسمیان گفت: به منظور اجرای عمليات تعريض، به سازی، احداث دو دستگاه پل قوسي و خاکبرداري ترانشه در محور “هراز” محدوده” شنگلده تا گزنک” و حد فاصل “پيچ کلرد تا تقاطع چلاو”، محدوديت ترافيکی و انسداد شبانه اين محور از روز شنبه بيست و نهم خردادماه آغاز شد.وی تصريح کرد: انسداد شبانه محور هراز از ساعت ۲۰ شب آغاز و تا ۵ بامداد همه روزه به غير از روزهای چهارشنبه، پنج شنبه و جمعه ادامه خواهد داشت. وی با اشاره به انسداد شبانه محور هراز تا ۱۴تيرماه از رانندگاني که قصد تردد از اين محور را دارند، خواست از ساير محورهای منتهی به شمال کشور ( محور فيروزکوه و محورکندوان ) استفاده کنند.
سرهنگ داوود قاسمیان گفت: به منظور اجرای عمليات تعريض، به سازی، احداث دو دستگاه پل قوسي و خاکبرداري ترانشه در محور "هراز" محدوده" شنگلده تا گزنک" و حد فاصل "پيچ کلرد تا تقاطع چلاو"، محدوديت ترافيکی و انسداد شبانه اين محور از روز شنبه بيست و نهم خردادماه آغاز شد.به گزارش مهر، جانشین رییس پلیس راه راهور ناجا از انسداد شبانه محور هراز تا ۱۴ تيرماه به غير از ايام تعطيلات آخر هفته برای انجام عمليات راه سازی خبر داد .سرهنگ داوود قاسمیان گفت: به منظور اجرای عمليات تعريض، به سازی، احداث دو دستگاه پل قوسي و خاکبرداري ترانشه در محور "هراز" محدوده" شنگلده تا گزنک" و حد فاصل "پيچ کلرد تا تقاطع چلاو"، محدوديت ترافيکی و انسداد شبانه اين محور از روز شنبه بيست و نهم خردادماه آغاز شد.وی تصريح کرد: انسداد شبانه محور هراز از ساعت ۲۰ شب آغاز و تا ۵ بامداد همه روزه به غير از روزهای چهارشنبه، پنج شنبه و جمعه ادامه خواهد داشت. وی با اشاره به انسداد شبانه محور هراز تا ۱۴تيرماه از رانندگاني که قصد تردد از اين محور را دارند، خواست از ساير محورهای منتهی به شمال کشور ( محور فيروزکوه و محورکندوان ) استفاده کنند.

دیدگاه بسته شده است.

خبرنگار ریژاونیوز باشید
قطع شمار ریژاو
نشریه آنلاین زنان ریژاو
جذب تبلیغات
تیتر نیوز
کمک به  برنامه جهانی غذا