امروز : جمعه ۲۱ خرداد ۱۳۹۵
تاریخ : ۱۳۹۵/۰۳/۲۱ - ۱۱:۱۲ نسخه چاپی ذخیره فایل ارسال به دوستان

بازگشایی دفتر انگلیسی در تهران

در حال حاضر به‌جز شرکت BP نمایندگانی از شرکت‌های “رامازل” ایتالیا و “زاروبژنفت” روسیه نیز با سفر به تهران به‌دنبال فراهم‌سازی بسترهای احداث دفتر نمایندگی در تهران هستند.به گزارش تسنیم، بعد از اینکه شرکت‌های “توتال” فرانسه و “انی” ایتالیا موفق شدند دفاتر نمایندگی خود در ایران را فعال کنند، شرکت “بریتیش پترولیوم” انگلیس (BP) نیز برای تأسیس دفتر نمایندگی در ایران اقدام کرده است.”رکن‌الدین جوادی” مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در ماه گذشته دیداری با نماینده شرکت BP در تهران داشت و بعد از این دیدار از بازگشایی دفتر نمایندگی این شرکت انگلیسی در تهران خبر داد. اکنون پیگیری‌های نمایندگان شرکت انگلیسی BP برای بازگشایی دفتر در تهران در مراحل نهایی است و در تابستان پیش رو شاهد بازگشایی دفتر این شرکت انگلیسی در تهران خواهیم بود.در حال حاضر به‌جز شرکت BP، نمایندگانی از شرکت‌های “رمازل” ایتالیا و “زاروبژنفت” روسیه نیز با سفر به تهران به‌دنبال فراهم سازی شرایط احداث دفتر نمایندگی در تهران هستند.
در حال حاضر به‌جز شرکت BP نمایندگانی از شرکت‌های "رامازل" ایتالیا و "زاروبژنفت" روسیه نیز با سفر به تهران به‌دنبال فراهم‌سازی بسترهای احداث دفتر نمایندگی در تهران هستند.به گزارش تسنیم، بعد از اینکه شرکت‌های "توتال" فرانسه و "انی" ایتالیا موفق شدند دفاتر نمایندگی خود در ایران را فعال کنند، شرکت "بریتیش پترولیوم" انگلیس (BP) نیز برای تأسیس دفتر نمایندگی در ایران اقدام کرده است."رکن‌الدین جوادی" مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در ماه گذشته دیداری با نماینده شرکت BP در تهران داشت و بعد از این دیدار از بازگشایی دفتر نمایندگی این شرکت انگلیسی در تهران خبر داد. اکنون پیگیری‌های نمایندگان شرکت انگلیسی BP برای بازگشایی دفتر در تهران در مراحل نهایی است و در تابستان پیش رو شاهد بازگشایی دفتر این شرکت انگلیسی در تهران خواهیم بود.در حال حاضر به‌جز شرکت BP، نمایندگانی از شرکت‌های "رمازل" ایتالیا و "زاروبژنفت" روسیه نیز با سفر به تهران به‌دنبال فراهم سازی شرایط احداث دفتر نمایندگی در تهران هستند.

دیدگاه بسته شده است.

خبرنگار ریژاونیوز باشید
قطع شمار ریژاو
نشریه آنلاین زنان ریژاو
جذب تبلیغات
تیتر نیوز
کمک به  برنامه جهانی غذا