امروز : سه شنبه ۹ آذر ۱۳۹۵
تاریخ : ۱۳۹۵/۰۹/۰۹ - ۱۸:۵۸ نسخه چاپی ذخیره فایل ارسال به دوستان

بدهی مالیاتی کدام شرکت‌های خصوصی تهاتر شد؟

با تصویب هیئت وزیران، شرکت‌های گسترش انرژی پاسارگاد، گروه گسترش نفت و گاز پارسیان، پارس سویچ، نیرو ترانس و تولید برق پره‌سر مپنا از شرکت‌های دولتی با بدهی همان شرکت‌ها به سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان خصوصی‌سازی تهاتر می‌شود.
 
به گزارش خبرآنلاین از پایگاه اطلاع رسانی دولت، متن مصوبه هیئت وزیران به شرح زیر است:
۱- مطالبات شرکت‌های گسترش انرژی پاسارگاد، گروه گسترش نفت و گاز پارسیان، پارس سویچ، نیرو ترانس و تولید برق پره‌سر مپنا از شرکت‌های دولتی با بدهی همان شرکت‌ها به سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان خصوصی‌سازی به شرح جدول زیر به مبلغ سه هزار و پانصد و نود و یک میلیارد و هفتصد و پانزده میلیون و یکصد و هشتاد و پنج هزار و پانصد و چهل و هشت (548ر185ر715ر591ر3) ریال تهاتر می‌شود.

ردیف
اشخاص متقاضی
شرکت دولتی بدهکار
مبلغ مورد تهاتر (ریال)
دستگاه اجرایی
طلبکار
تأییدیه دستگاه اجرایی طلبکار

شناسه ملی
عنوان

۱
۱۰۱۰۳۵۹۷۳۵۶
شرکت گسترش انرژی پاسارگاد
شرکت مدیریت شبکه برق ایران
۰۰۰ر۰۰۰ر۴۹۴ر۲۸۸
سازمان  خصوصی‌سازی
نامه شماره ۱۰۸۱۳/۵۰
مورخ ۲۶/۵/۱۳۹۵

۲
۱۰۱۰۳۳۸۹۰۰۶
شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان
شرکت­ خدمات­ حمایتی کشاورزی
۴۹۳ر۲۲۳ر۶۴۶ر۱۶۰ر۳
سازمان خصوصی‌سازی
 
نامه شماره ۱۲۷۳۴/۵۰
مورخ ۲۰/۶/۱۳۹۵

۳
۱۰۴۶۰۰۵۱۴۹۶
شرکت پارس سویچ
شرکت برق منطقه‏ای فارس
۰۰۰ر۰۰۰ر۷۰۰ر۱۳
سازمان­امور مالیاتی کشور (اداره کل امور مالیاتی
استان زنجان)
نامه شماره ۲۰۷۸/۲۹/۱۱۵/ص
مورخ ۱۵/۴/۱۳۹۵

شرکت سهامی برق منطقه­ای گیلان
۰۰۰ر۸۹۶ر۸۳۱ر۵

شرکت برق منطقه‏ای آذربایجان
۰۰۹ر۰۰۷ر۸۲۳ر۴

شرکت سهامی برق منطقه‌ای تهران
۹۱۹ر۷۳۰ر۳۷۶ر۱

۴
۱۰۱۰۱۲۷۹۷۷۷
شرکت نیرو تراس
شرکت­سهامی برق منطقه­ای­خوزستان
۰۹۲ر۶۸۸ر۹۸۱ر۴
سازمان امور مالیاتی کشور
(اداره کل امور مالیاتی
استان فارس)
نامه شماره
 25895975
مورخ ۱۸/۵/۱۳۹۵

شرکت سهامی برق منطقه‌ای
سیستان و بلوچستان
۹۲۰ر۷۸۴ر۴۱۸ر۲

شرکت برق منطقه‏ای آذربایجان
۰۲۱ر۲۷۸ر۰۴۰ر۳

شرکت برق منطقه‏ای اصفهان
۹۶۷ر۲۴۸ر۰۵۹ر۶

۵
۱۰۱۰۳۷۲۷۴۱۶
شرکت تولید برق پره‌سر مپنا
شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر)
۱۲۷ر۳۲۸ر۳۴۳ر۱۰۰
سازمان امور مالیاتی کشور
(اداره کل امور مالیاتی
استان گیلان)
نامه شماره ۳۱۰۱/۱۱۳/ص
مورخ ۶/۶/۱۳۹۵

جمع کل
۵۴۸ر۱۸۵ر۷۱۵ر۵۹۱ر۳

 
 
۲- شرکت‌های دولتی بدهکار یادشده تا سقف تهاتر انجام شده، جایگزین اشخاص بدهکار مندرج در جدول فوق‌الذکر می‌شوند و مکلفند ضمن اصلاح حساب، حسب مورد نسبت به پرداخت مبلغ موردنظر به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل کشور در سررسید مقرر بر اساس ضوابط و مقررات مربوط با هماهنگی سازمان خصوصی‌سازی و سازمان امور مالیاتی کشور اقدام نمایند.
۳- سازمان خصوصی‌سازی و سازمان امور مالیاتی کشور حسب مورد مکلفند ارقام مندرج در جدول فوق‌الذکر را به عنوان وصول بدهی تلقی و در حساب اشخاص بدهکار منظور نموده و ظرف یک روز کاری پس از ابلاغ این تصویب‌نامه، نسبت به توقف عملیات اجرایی و رفع ممنوع  الخروجی اشخاص مذکور بابت بدهی تا سقف مبلغ تهاتر شده اقدام نمایند. سازمان خصوصی  سازی مکلف است علاوه بر اعمال در حساب اشخاص بدهکار نسبت به تسویه حساب کامل (آزادسازی وثایق و …) و یا به‌روزرسانی مانده مطالبات خود از اشخاص متقاضی بر مبنای مبالغ مندرج در جدول موضوع ماده (1) این تصویب  نامه اقدام نماید.
۴- براساس آیین‌نامه اجرایی بند (و) تبصره (5) قانون بودجه سال 1395 کل کشور(موضوع تصویب  نامه شماره 53944/ت53316هـ مورخ 10/5/1395) مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که در اجرای این تصویب‌نامه به شرکت‌های دولتی منتقل شده است، با بدهی دولت به شرکت  های مذکور بابت مواردی چون یارانه قیمت  های تکلیفی(با تأیید سازمان حسابرسی) از طریق صدور اوراق تسویه خزانه قابل تسویه است.
اسحاق جهانگیری، معاون اول رييس  جمهور، این مصوبه را برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی – وزارت جهادکشاورزی – وزارت نیرو ابلاغ کرد.

با تصویب هیئت وزیران، شرکت‌های گسترش انرژی پاسارگاد، گروه گسترش نفت و گاز پارسیان، پارس سویچ، نیرو ترانس و تولید برق پره‌سر مپنا از شرکت‌های دولتی با بدهی همان شرکت‌ها به سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان خصوصی‌سازی تهاتر می‌شود.   به گزارش خبرآنلاین از پایگاه اطلاع رسانی دولت، متن مصوبه هیئت وزیران به شرح زیر است: 1- مطالبات شرکت‌های گسترش انرژی پاسارگاد، گروه گسترش نفت و گاز پارسیان، پارس سویچ، نیرو ترانس و تولید برق پره‌سر مپنا از شرکت‌های دولتی با بدهی همان شرکت‌ها به سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان خصوصی‌سازی به شرح جدول زیر به مبلغ سه هزار و پانصد و نود و یک میلیارد و هفتصد و پانزده میلیون و یکصد و هشتاد و پنج هزار و پانصد و چهل و هشت (548ر185ر715ر591ر3) ریال تهاتر می‌شود. ردیف اشخاص متقاضی شرکت دولتی بدهکار مبلغ مورد تهاتر (ریال) دستگاه اجرایی طلبکار تأییدیه دستگاه اجرایی طلبکار شناسه ملی عنوان 1 10103597356 شرکت گسترش انرژی پاسارگاد شرکت مدیریت شبکه برق ایران 000ر000ر494ر288 سازمان  خصوصی‌سازی نامه شماره 10813/50 مورخ 26/5/1395 2 10103389006 شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان شرکت­ خدمات­ حمایتی کشاورزی 493ر223ر646ر160ر3 سازمان خصوصی‌سازی   نامه شماره 12734/50 مورخ 20/6/1395 3 10460051496 شرکت پارس سویچ شرکت برق منطقه‏ای فارس 000ر000ر700ر13 سازمان­امور مالیاتی کشور (اداره کل امور مالیاتی استان زنجان) نامه شماره 2078/29/115/ص مورخ 15/4/1395 شرکت سهامی برق منطقه­ای گیلان 000ر896ر831ر5 شرکت برق منطقه‏ای آذربایجان 009ر007ر823ر4 شرکت سهامی برق منطقه‌ای تهران 919ر730ر376ر1 4 10101279777 شرکت نیرو تراس شرکت­سهامی برق منطقه­ای­خوزستان 092ر688ر981ر4 سازمان امور مالیاتی کشور (اداره کل امور مالیاتی استان فارس) نامه شماره  25895975 مورخ 18/5/1395 شرکت سهامی برق منطقه‌ای سیستان و بلوچستان 920ر784ر418ر2 شرکت برق منطقه‏ای آذربایجان 021ر278ر040ر3 شرکت برق منطقه‏ای اصفهان 967ر248ر059ر6 5 10103727416 شرکت تولید برق پره‌سر مپنا شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) 127ر328ر343ر100 سازمان امور مالیاتی کشور (اداره کل امور مالیاتی استان گیلان) نامه شماره 3101/113/ص مورخ 6/6/1395 جمع کل 548ر185ر715ر591ر3     2- شرکت‌های دولتی بدهکار یادشده تا سقف تهاتر انجام شده، جایگزین اشخاص بدهکار مندرج در جدول فوق‌الذکر می‌شوند و مکلفند ضمن اصلاح حساب، حسب مورد نسبت به پرداخت مبلغ موردنظر به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل کشور در سررسید مقرر بر اساس ضوابط و مقررات مربوط با هماهنگی سازمان خصوصی‌سازی و سازمان امور مالیاتی کشور اقدام نمایند. 3- سازمان خصوصی‌سازی و سازمان امور مالیاتی کشور حسب مورد مکلفند ارقام مندرج در جدول فوق‌الذکر را به عنوان وصول بدهی تلقی و در حساب اشخاص بدهکار منظور نموده و ظرف یک روز کاری پس از ابلاغ این تصویب‌نامه، نسبت به توقف عملیات اجرایی و رفع ممنوع  الخروجی اشخاص مذکور بابت بدهی تا سقف مبلغ تهاتر شده اقدام نمایند. سازمان خصوصی  سازی مکلف است علاوه بر اعمال در حساب اشخاص بدهکار نسبت به تسویه حساب کامل (آزادسازی وثایق و ...) و یا به‌روزرسانی مانده مطالبات خود از اشخاص متقاضی بر مبنای مبالغ مندرج در جدول موضوع ماده (1) این تصویب  نامه اقدام نماید. 4- براساس آیین‌نامه اجرایی بند (و) تبصره (5) قانون بودجه سال 1395 کل کشور(موضوع تصویب  نامه شماره 53944/ت53316هـ مورخ 10/5/1395) مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که در اجرای این تصویب‌نامه به شرکت‌های دولتی منتقل شده است، با بدهی دولت به شرکت  های مذکور بابت مواردی چون یارانه قیمت  های تکلیفی(با تأیید سازمان حسابرسی) از طریق صدور اوراق تسویه خزانه قابل تسویه است. اسحاق جهانگیری، معاون اول رييس  جمهور، این مصوبه را برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی - وزارت جهادکشاورزی - وزارت نیرو ابلاغ کرد.

دیدگاه بسته شده است.

خبرنگار ریژاونیوز باشید
قطع شمار ریژاو
نشریه آنلاین زنان ریژاو
جذب تبلیغات
تیتر نیوز
کمک به  برنامه جهانی غذا