امروز : شنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۶
تاریخ : ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ - ۱۲:۱۶ نسخه چاپی ذخیره فایل ارسال به دوستان

برای نخستین بار در کشور استاندارد مدیریت محیط زیست در منطقه ۲۱ شهرداری تهران پیاده سازی شد

به گزارش جهان نیوز؛ استانداردهای مدیریت محیط زیست و برنامه ممیزی کمیسیون اروپا EMAS در منطقه 21 شهرداری تهران به عنوان اولین سازمان در ایران و خاورمیانه پیاده سازی شد.
به گزارش روابط عمومی مرکز مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار دکتر محمد مهدی گلمکانی رئیس مرکز مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار در مراسم اختتامیه ارزیابی استاندارد  مدیریت محیط زیست در منطقه 21 با اشاره به اینکه تفاوت مهم این سیستم با استانداردهای مشابه توجه به موضوع مشارکت پرسنلی و اجتماعی است گفت: بدون مشارکت بخش های مختلف به ویژه شهروندان نمی توانیم در فعالیت ها و اقدامات محیط زیستی موفق باشیم .
وی در ادامه افزود: هر گونه اقدامی که انجام می شود اگر ملاحظات محیط زیستی در آن دخیل نباشد بدون تردید اثرات جبران ناپذیری بر محیط زیست شهری خواهد داشت.  
مهندس امیر حسن جعفری ورامینی قائم مقام و معاون توسعه و پایش مرکز مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار در ادامه مراسم گفت: استانداردهاي مديريتي، به عنوان چتر نظارتي و حمايتي قدرتمند براي رعايت ساير قوانين، مقررات و استانداردهاي ديگر، جايگاه ويژه اي در بهبود مستمر فرآيندها، فعاليت ها و خدمات مديريت شهري پيدا كرده اند.
ایشان در ادامه خاطر نشان کردند: بدين منظور، مركز مدیریت محيط زيست و توسعه پايدار شهرداري تهران، استقرار و نگهداري نظام مديريت محيط زيست را بر مبناي مصوبه شوراي اسلامي شهر تهران در سال ۱۳۸۶ آغاز و در اجراي ماده ۳۲ احكام برنامه عملياتي پنج ساله دوم، ملزم به ارتقاي آن شده است.

جعفری در ادامه با اشاره به اینکه طی ۱۰ سال اخیر با بهبود مستمر و به روز آوری و جاری سازی ویرایش جدید استاندارد ایزو ۱۴۰۰۱  سطح سیستم ارتقاءیافته و پس از گذشت 10 سال فعالیت، زمینه برای تبدیل استاندارد ایزو 14001 تشویقی به یک استاندارد مبتنی بر عملکرد محیط زیستی مناسب فراهم شده است  
معاون توسعه و پایش مرکز مدیریت محیط زیست وتوسعه پایدار در ادامه افزود: منطقه ۲۱ شهرداري تهران به عنوان يكي از مناطق شاخص در پياده سازي استاندارد ISO14001، طی دو سال گذشته استاندارد مدیریت محیط زیست و برنامه ممیزی کمیسیون اروپا(EMAS) را به عنوان اولین سازمان در ایران و خاورمیانه پیاده سازی نموده است.
قائم مقام مرکزمدیریت محیط زیست خاطر نشان ساخت: در نتیجه ممیزی انجام شده به منظور ارزیابی انطباق سیستم مدیریت استقرار یافته با الزامات استاندارد EMAS در روزهای 26 الی 27 تیرماه منطقه 21 موفق گردید گواهینامه بین المللی این استاندارد را نیز کسب کرد.
یزدانپناه رئیس اداره ارزیابی و استاندارد  مرکز مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار در ادامه مراسم گفت: اين استاندارد مديريتي با تكيه بر تدوين شاخص هاي قابل اندازه گيري و پايش، رعايت استانداردهاي روز بين المللي، ارتباط موثر با طرف هاي ذينفع بخصوص شهروندان، تدوين اهداف كلان و خرد محیط زیستی و برنامه هاي مشخص دستيابي به آنها، اولويت بندي ابعاد مستقيم و غير مستقيم محیط زیستی فعاليت هاي منطقه و ارائه برنامه هاي منظم و دقيق ارزيابي عملكرد محیط زیستی، بستر جديدي را به منظور هدايت و راهبري تمامي فعاليت هاي زيست محيطي منطقه فراهم مي آورد.

به گزارش جهان نیوز؛ استانداردهای مدیریت محیط زیست و برنامه ممیزی کمیسیون اروپا EMAS در منطقه 21 شهرداری تهران به عنوان اولین سازمان در ایران و خاورمیانه پیاده سازی شد. به گزارش روابط عمومی مرکز مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار دکتر محمد مهدی گلمکانی رئیس مرکز مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار در مراسم اختتامیه ارزیابی استاندارد  مدیریت محیط زیست در منطقه 21 با اشاره به اینکه تفاوت مهم این سیستم با استانداردهای مشابه توجه به موضوع مشارکت پرسنلی و اجتماعی است گفت: بدون مشارکت بخش های مختلف به ویژه شهروندان نمی توانیم در فعالیت ها و اقدامات محیط زیستی موفق باشیم . وی در ادامه افزود: هر گونه اقدامی که انجام می شود اگر ملاحظات محیط زیستی در آن دخیل نباشد بدون تردید اثرات جبران ناپذیری بر محیط زیست شهری خواهد داشت.   مهندس امیر حسن جعفری ورامینی قائم مقام و معاون توسعه و پایش مرکز مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار در ادامه مراسم گفت: استانداردهاي مديريتي، به عنوان چتر نظارتي و حمايتي قدرتمند براي رعايت ساير قوانين، مقررات و استانداردهاي ديگر، جايگاه ويژه اي در بهبود مستمر فرآيندها، فعاليت ها و خدمات مديريت شهري پيدا كرده اند. ایشان در ادامه خاطر نشان کردند: بدين منظور، مركز مدیریت محيط زيست و توسعه پايدار شهرداري تهران، استقرار و نگهداري نظام مديريت محيط زيست را بر مبناي مصوبه شوراي اسلامي شهر تهران در سال 1386 آغاز و در اجراي ماده 32 احكام برنامه عملياتي پنج ساله دوم، ملزم به ارتقاي آن شده است. جعفری در ادامه با اشاره به اینکه طی 10 سال اخیر با بهبود مستمر و به روز آوری و جاری سازی ویرایش جدید استاندارد ایزو 14001  سطح سیستم ارتقاءیافته و پس از گذشت 10 سال فعالیت، زمینه برای تبدیل استاندارد ایزو 14001 تشویقی به یک استاندارد مبتنی بر عملکرد محیط زیستی مناسب فراهم شده است   معاون توسعه و پایش مرکز مدیریت محیط زیست وتوسعه پایدار در ادامه افزود: منطقه 21 شهرداري تهران به عنوان يكي از مناطق شاخص در پياده سازي استاندارد ISO14001، طی دو سال گذشته استاندارد مدیریت محیط زیست و برنامه ممیزی کمیسیون اروپا(EMAS) را به عنوان اولین سازمان در ایران و خاورمیانه پیاده سازی نموده است. قائم مقام مرکزمدیریت محیط زیست خاطر نشان ساخت: در نتیجه ممیزی انجام شده به منظور ارزیابی انطباق سیستم مدیریت استقرار یافته با الزامات استاندارد EMAS در روزهای 26 الی 27 تیرماه منطقه 21 موفق گردید گواهینامه بین المللی این استاندارد را نیز کسب کرد. یزدانپناه رئیس اداره ارزیابی و استاندارد  مرکز مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار در ادامه مراسم گفت: اين استاندارد مديريتي با تكيه بر تدوين شاخص هاي قابل اندازه گيري و پايش، رعايت استانداردهاي روز بين المللي، ارتباط موثر با طرف هاي ذينفع بخصوص شهروندان، تدوين اهداف كلان و خرد محیط زیستی و برنامه هاي مشخص دستيابي به آنها، اولويت بندي ابعاد مستقيم و غير مستقيم محیط زیستی فعاليت هاي منطقه و ارائه برنامه هاي منظم و دقيق ارزيابي عملكرد محیط زیستی، بستر جديدي را به منظور هدايت و راهبري تمامي فعاليت هاي زيست محيطي منطقه فراهم مي آورد.
ارسال دیدگاه

خبرنگار ریژاونیوز باشید
قطع شمار ریژاو
نشریه آنلاین زنان ریژاو
جذب تبلیغات
تیتر نیوز
کمک به  برنامه جهانی غذا