امروز : شنبه ۷ مرداد ۱۳۹۶
تاریخ : ۱۳۹۶/۰۵/۰۷ - ۱۱:۲۰ نسخه چاپی ذخیره فایل ارسال به دوستان

بعداز تکذیب‌چینش‌کابینه‌ بانظر رهبری،چه‌خواهندکرد؟

به گزارش جهان نیوز؛ عبدالله گنجی در کانال تلگرامی خود نوشت:
اصلاح طلبان و اصول گرایان به یک تحلیل مشترک رسیدند و آن اینکه دولت برای عدم پاسخ به سهم خواهی حداکثری اصلاح طلبان پشت نظام مخفی خواهد شد .تا جا خالی دهد و فشارها را به سمت دیگری سوق دهد.در عین حال مجلس را نیز مقابل وزرا مورد تایید رهبری قرار دهد و خلع سلاح نماید.علت هم این بود که نشر اخبار هماهنگی با رهبری در این دوره غیر طبیعی جلوه می کرد.
حال که دفتر نشر مقام معظم رهبری اظهار نظر رهبری را حصر در چند وزارتخانه مشخص اعلام کردند چه خواهد شد؟به نظر می رسد تولید کنندگان خبر قبلی دست به اقداماتی خواهند زد که دروغ قبلی را به عنوان حرف راست به خرد افکار عمومی بدهند و فاز جدیدی از شیطنت را همانند دوران تبلیغات انتخاباتی رونمایی کنند.
پیش بینی این است که عناصر و طراحان فتنه را _حتی به صورت محدود- معرفی نمایند . و از آنجا که رهبری فتنه را متفاوت از اصلاحات اعلام و خط قرمز دانسته اند،کاری کنند که ایشان واکنش نشان دهد تادروغ  قبلی جبران شود.البته امیدواریم این پیش بینی اشتباه از آب در بیاید.
به گزارش جهان نیوز؛ عبدالله گنجی در کانال تلگرامی خود نوشت: اصلاح طلبان و اصول گرایان به یک تحلیل مشترک رسیدند و آن اینکه دولت برای عدم پاسخ به سهم خواهی حداکثری اصلاح طلبان پشت نظام مخفی خواهد شد .تا جا خالی دهد و فشارها را به سمت دیگری سوق دهد.در عین حال مجلس را نیز مقابل وزرا مورد تایید رهبری قرار دهد و خلع سلاح نماید.علت هم این بود که نشر اخبار هماهنگی با رهبری در این دوره غیر طبیعی جلوه می کرد. حال که دفتر نشر مقام معظم رهبری اظهار نظر رهبری را حصر در چند وزارتخانه مشخص اعلام کردند چه خواهد شد؟به نظر می رسد تولید کنندگان خبر قبلی دست به اقداماتی خواهند زد که دروغ قبلی را به عنوان حرف راست به خرد افکار عمومی بدهند و فاز جدیدی از شیطنت را همانند دوران تبلیغات انتخاباتی رونمایی کنند. پیش بینی این است که عناصر و طراحان فتنه را _حتی به صورت محدود- معرفی نمایند . و از آنجا که رهبری فتنه را متفاوت از اصلاحات اعلام و خط قرمز دانسته اند،کاری کنند که ایشان واکنش نشان دهد تادروغ  قبلی جبران شود.البته امیدواریم این پیش بینی اشتباه از آب در بیاید.
ارسال دیدگاه

خبرنگار ریژاونیوز باشید
قطع شمار ریژاو
نشریه آنلاین زنان ریژاو
جذب تبلیغات
تیتر نیوز
کمک به  برنامه جهانی غذا