امروز : جمعه ۹ تیر ۱۳۹۶
تاریخ : ۱۳۹۶/۰۴/۰۹ - ۰:۴۱ نسخه چاپی ذخیره فایل ارسال به دوستان

تداوم‌خوش‌خدمتی‌بانکی دولت‌روحانی و بیانیه FATF

به گزارش جهان نیوز؛ محمد عبداللهی در کانال تلگرامی خود نوشت: پس از بیانیه  اخیر FATF  که طی آن اعلام شد مقابله با کشورمان تا یک سال دیگر به حالت تعلیق در می‌آید؛ دولت و رسانه های وابسته  با ذوق زدگی آن را یک پیروزی بزرگ  در جهت افزایش تعامل مالی ایران و نظام مالی بین‌الملل خواندند، در این خصوص چند نکته قابل تامل است:
۱) به نظر میرسد  خوش خدمتی های دولت  در راستای اعتماد سازی  تاثیری در بررسی های دوره ای کارگروه اقدام مالی FATF نداشته است چرا که ایران همچنان در لیست سیاه قرار دارد؛ این نشان میدهد همچنان چماق و هویج بانکی، سیاست غربی‌ها علیه ایران است.
۲)  علیرغم تمدید تعلیق قطعا نمی‌توان از هشدارهایی که این کارگروه کماکان در خصوص «لزوم هوشیاری بیش‌تر نهادهای مالی در روابط مالی با ایران» داده، چشم پوشی کرد. در این بیانیه عباراتی دیده می‌شود که به نوعی نظام پولی و بانکی جهان را از همکاری با ایران بر حذر می‌کند یا رعایت احتیاط جدی را به آنان توصیه می‌کند؛ که این مساله باعث دور شدن نظام  بانکی جهان از معامله با ایران می‌شود.
۳)  به گفته کارشناسان تا زمانی که معیارهای دوگانه تحریم‌های ثانویه ایالات متحده برداشته نشود، اتفاق خاصی در روابط بانکی ما نمی‌افتد و در بخش هایی که مورد تحریم‌های مستقیم ایالات متحده، تحریمهای دلاری و تحریم‌های روابط و ملیت‌های آمریکایی با ایران هستیم، تغییر در رفتار FATF برای ما اثرگذاری نخواهد داشت.  یعنی نقد خوش خدمتی دولت برای FATF،  نتیجه عملی برای ایران نداشته است.
۴) تلاش دولت برای اعتماد سازی برای این نهاد تنها  گامی در مسیر فرورفتگی بیشتر ایران در نظام مالی جهانی است که به دلیل ایجاد نوعی مکانیسم خودکنترلی در ایران بهترین راه برای تامین منافع آمریکاست به شمار می آید.
۵)  نکته مهمی که دولت آقای روحانی از آن غافل است قرار گرفتن اطلاعات محرمانه کشورمان در اختیار دشمن است.  کارگروه اقدام مالی به صراحت می‌گوید کشورها باید مطمئن شوند رازداری مانع اجرای دقیق FATF نمی‌شود؛ ظاهرا بانک مرکزی نیز درصدد اعتماد سازی کامل و استفاده از نرم‌افزارهایی است که می‌توانند کپی تمامی تراکنش‌های بانکی ایران را در اختیار FATF یا صندوق بین‌المللی پول قرار بدهد. این به معنای قرار دادن اطلاعات محرمانه کشورمان در دست دشمن است که میتواند ضرباتی حیاتی به محور مقاومت وارد آورد.
به گزارش جهان نیوز؛ محمد عبداللهی در کانال تلگرامی خود نوشت: پس از بیانیه  اخیر FATF  که طی آن اعلام شد مقابله با کشورمان تا یک سال دیگر به حالت تعلیق در می‌آید؛ دولت و رسانه های وابسته  با ذوق زدگی آن را یک پیروزی بزرگ  در جهت افزایش تعامل مالی ایران و نظام مالی بین‌الملل خواندند، در این خصوص چند نکته قابل تامل است: 1) به نظر میرسد  خوش خدمتی های دولت  در راستای اعتماد سازی  تاثیری در بررسی های دوره ای کارگروه اقدام مالی FATF نداشته است چرا که ایران همچنان در لیست سیاه قرار دارد؛ این نشان میدهد همچنان چماق و هویج بانکی، سیاست غربی‌ها علیه ایران است. 2)  علیرغم تمدید تعلیق قطعا نمی‌توان از هشدارهایی که این کارگروه کماکان در خصوص «لزوم هوشیاری بیش‌تر نهادهای مالی در روابط مالی با ایران» داده، چشم پوشی کرد. در این بیانیه عباراتی دیده می‌شود که به نوعی نظام پولی و بانکی جهان را از همکاری با ایران بر حذر می‌کند یا رعایت احتیاط جدی را به آنان توصیه می‌کند؛ که این مساله باعث دور شدن نظام  بانکی جهان از معامله با ایران می‌شود. 3)  به گفته کارشناسان تا زمانی که معیارهای دوگانه تحریم‌های ثانویه ایالات متحده برداشته نشود، اتفاق خاصی در روابط بانکی ما نمی‌افتد و در بخش هایی که مورد تحریم‌های مستقیم ایالات متحده، تحریمهای دلاری و تحریم‌های روابط و ملیت‌های آمریکایی با ایران هستیم، تغییر در رفتار FATF برای ما اثرگذاری نخواهد داشت.  یعنی نقد خوش خدمتی دولت برای FATF،  نتیجه عملی برای ایران نداشته است. 4) تلاش دولت برای اعتماد سازی برای این نهاد تنها  گامی در مسیر فرورفتگی بیشتر ایران در نظام مالی جهانی است که به دلیل ایجاد نوعی مکانیسم خودکنترلی در ایران بهترین راه برای تامین منافع آمریکاست به شمار می آید. 5)  نکته مهمی که دولت آقای روحانی از آن غافل است قرار گرفتن اطلاعات محرمانه کشورمان در اختیار دشمن است.  کارگروه اقدام مالی به صراحت می‌گوید کشورها باید مطمئن شوند رازداری مانع اجرای دقیق FATF نمی‌شود؛ ظاهرا بانک مرکزی نیز درصدد اعتماد سازی کامل و استفاده از نرم‌افزارهایی است که می‌توانند کپی تمامی تراکنش‌های بانکی ایران را در اختیار FATF یا صندوق بین‌المللی پول قرار بدهد. این به معنای قرار دادن اطلاعات محرمانه کشورمان در دست دشمن است که میتواند ضرباتی حیاتی به محور مقاومت وارد آورد.
ارسال دیدگاه

خبرنگار ریژاونیوز باشید
قطع شمار ریژاو
نشریه آنلاین زنان ریژاو
جذب تبلیغات
تیتر نیوز
کمک به  برنامه جهانی غذا