امروز : پنج شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۶
تاریخ : ۱۳۹۶/۰۴/۲۹ - ۱۵:۰۷ نسخه چاپی ذخیره فایل ارسال به دوستان

جانشینان قالیباف یا بیمارند یا محکومیت قضایی دارند

به گزارش جهان نیوز، شنیده ها حاکی است برخی بزرگان اصلاح طلب بعد از انتخاب ٧ نامزد نهایی شهرداری تهران از اعضای شورای پنجم انتقاد کرده که چرا تصمیم احساسی گرفته اند.

و برخلاف توصیه سید محمد خاتمی مبنی بر انتخاب چهره های ملی افرادی را انتخاب کرده اند که برخی از انها یا بیماران یا محکومیت قضایی دارند یا تمایل به این سمت ندارند و یا چهره ملی نیستند یا افراد تند سیاسی هستند.
این افراد معتقدند که شورا با تصمیم احساسی می خواهد در ذهنها شورای اول و ناکارامدی اصلاح طلبان را تداعی نمایند.

بزرگان اصلاح طلب اظهار امیدواری کرده اند که شورای پنجم  از بین شریعتمداری ، بی طرف و مهرعلیزاده  که از چهره های ملی ، معتدل و اجرایی قوی  هستند فردی را انتخاب کنند تا بدون تنش و همکاری همه ارگانهای ذیربط و فارغ از تسویه حسابهای شخصی و جناحی بتوانند شهرداری تهران را خوب اداره کنند.

 برخی از اصلاح طلبان معتقدند که برخی از اعضای شورا می خواهند با مطرح کردن یا انتخاب شهردار تند رو و حزبی به اختلافات دامن بزنند.

به گزارش جهان نیوز، شنیده ها حاکی است برخی بزرگان اصلاح طلب بعد از انتخاب ٧ نامزد نهایی شهرداری تهران از اعضای شورای پنجم انتقاد کرده که چرا تصمیم احساسی گرفته اند. و برخلاف توصیه سید محمد خاتمی مبنی بر انتخاب چهره های ملی افرادی را انتخاب کرده اند که برخی از انها یا بیماران یا محکومیت قضایی دارند یا تمایل به این سمت ندارند و یا چهره ملی نیستند یا افراد تند سیاسی هستند. این افراد معتقدند که شورا با تصمیم احساسی می خواهد در ذهنها شورای اول و ناکارامدی اصلاح طلبان را تداعی نمایند. بزرگان اصلاح طلب اظهار امیدواری کرده اند که شورای پنجم  از بین شریعتمداری ، بی طرف و مهرعلیزاده  که از چهره های ملی ، معتدل و اجرایی قوی  هستند فردی را انتخاب کنند تا بدون تنش و همکاری همه ارگانهای ذیربط و فارغ از تسویه حسابهای شخصی و جناحی بتوانند شهرداری تهران را خوب اداره کنند.  برخی از اصلاح طلبان معتقدند که برخی از اعضای شورا می خواهند با مطرح کردن یا انتخاب شهردار تند رو و حزبی به اختلافات دامن بزنند.
تاریخ : ۱۳۹۶/۰۴/۲۹ - ۱۵:۰۷ نسخه چاپی ذخیره فایل ارسال به دوستان

جانشینان قالیباف یا بیمارند یا محکومیت قضایی دارند

به گزارش جهان نیوز، شنیده ها حاکی است برخی بزرگان اصلاح طلب بعد از انتخاب ٧ نامزد نهایی شهرداری تهران از اعضای شورای پنجم انتقاد کرده که چرا تصمیم احساسی گرفته اند.

و برخلاف توصیه سید محمد خاتمی مبنی بر انتخاب چهره های ملی افرادی را انتخاب کرده اند که برخی از انها یا بیماران یا محکومیت قضایی دارند یا تمایل به این سمت ندارند و یا چهره ملی نیستند یا افراد تند سیاسی هستند.
این افراد معتقدند که شورا با تصمیم احساسی می خواهد در ذهنها شورای اول و ناکارامدی اصلاح طلبان را تداعی نمایند.

بزرگان اصلاح طلب اظهار امیدواری کرده اند که شورای پنجم  از بین شریعتمداری ، بی طرف و مهرعلیزاده  که از چهره های ملی ، معتدل و اجرایی قوی  هستند فردی را انتخاب کنند تا بدون تنش و همکاری همه ارگانهای ذیربط و فارغ از تسویه حسابهای شخصی و جناحی بتوانند شهرداری تهران را خوب اداره کنند.

 برخی از اصلاح طلبان معتقدند که برخی از اعضای شورا می خواهند با مطرح کردن یا انتخاب شهردار تند رو و حزبی به اختلافات دامن بزنند.

به گزارش جهان نیوز، شنیده ها حاکی است برخی بزرگان اصلاح طلب بعد از انتخاب ٧ نامزد نهایی شهرداری تهران از اعضای شورای پنجم انتقاد کرده که چرا تصمیم احساسی گرفته اند. و برخلاف توصیه سید محمد خاتمی مبنی بر انتخاب چهره های ملی افرادی را انتخاب کرده اند که برخی از انها یا بیماران یا محکومیت قضایی دارند یا تمایل به این سمت ندارند و یا چهره ملی نیستند یا افراد تند سیاسی هستند. این افراد معتقدند که شورا با تصمیم احساسی می خواهد در ذهنها شورای اول و ناکارامدی اصلاح طلبان را تداعی نمایند. بزرگان اصلاح طلب اظهار امیدواری کرده اند که شورای پنجم  از بین شریعتمداری ، بی طرف و مهرعلیزاده  که از چهره های ملی ، معتدل و اجرایی قوی  هستند فردی را انتخاب کنند تا بدون تنش و همکاری همه ارگانهای ذیربط و فارغ از تسویه حسابهای شخصی و جناحی بتوانند شهرداری تهران را خوب اداره کنند.  برخی از اصلاح طلبان معتقدند که برخی از اعضای شورا می خواهند با مطرح کردن یا انتخاب شهردار تند رو و حزبی به اختلافات دامن بزنند.
ارسال دیدگاه

خبرنگار ریژاونیوز باشید
قطع شمار ریژاو
نشریه آنلاین زنان ریژاو
جذب تبلیغات
تیتر نیوز
کمک به  برنامه جهانی غذا