امروز : شنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۶
تاریخ : ۱۳۹۶/۰۴/۲۴ - ۶:۳۲ نسخه چاپی ذخیره فایل ارسال به دوستان

خودهراس پنداری انقلابی

به گزارش جهان نیوز؛ روزنامه «صبح نو» در سرمقاله خود نوشت:
در روزهای اخیر به شکلی محدود، بحثی در اردوگاه اصول‌گرایی مطرح شده مبنی بر این‌که «هراس‌زدایی از جامعه نسبت به جریان انقلابی»ضروری است؛ این ضرورت، بر این فرض مبتنی است که آیا مردم حقیقتاً نسبت به جریان انقلابی هراسانند و آیا قرائنی وجود دارند که این ادعا و عمومیت آن را در جامعه ثابت کنند؟
حقیقتاً باید گفت نه جامعه نسبت به جریان انقلابی هراسان است و نه جریان انقلابی به گونه‌ای رفتار کرده که موجب هراس مردم شده باشد. آن هم جریانی که اینک در کشور، جمعیت چند ده میلیونی را تشکیل می‌دهد و در صحنه‌های دیگر چون مطالبات اقتصادی و فرهنگی و … اکثریت کشور با نظرات این جریان همراهی و به فرهنگ مقاومت و اتکای داخلی اعتقادی راسخ دارد. از انتخابات که بگذریم، جریان انقلابی در کشور منشأ  بسیاری از خدمات و اقدامات مردمی و حمایت از اقشار آسیب پذیر بوده و در دفاع از ارزش‌های اسلامی و انقلابی، همیشه پیشتاز و پیشرو است…
اما آنچه می‌تواند از ناحیه مردم نسبت به جریان انقلابی مطرح باشد، حداکثر انتقادات و نارضایتی‌هایی است نسبت به نحوه عملکرد آنها در گذشته یا نوع مواجهه آنها با افکار عمومی است که در انتخابات اخیر (در یک اشتباه تاکتیکی) نتوانستند اطمینان لازم را درباره برنامه‌های خود ایجاد کنند.
وجود چنین انتقاداتی، گذشته از آنکه به خطاهای موردی برخی اصول گرایان و عدم انسجام و ناهمگرایی آنان بازمی گردد، بخش دیگر آن به عملیات روانی و تبلیغاتی جریان مقابل مربوط می‌شود که با برتری رسانه‌ای در فضای مجازی و بهره‌مندی از همسویی رسانه‌های بیگانه افکار عمومی بیشتری را با خود همراه کرد.
طرفه آنکه جریان انقلابی، این روزها بیش از آنکه به خودزنی‌ها و اتهامات عجیب و غریب نیاز داشته، به تمرین سیاست‌ورزی ،عقلانیت، انسجام و خودباوری نیازمند است.
به گزارش جهان نیوز؛ روزنامه «صبح نو» در سرمقاله خود نوشت: در روزهای اخیر به شکلی محدود، بحثی در اردوگاه اصول‌گرایی مطرح شده مبنی بر این‌که «هراس‌زدایی از جامعه نسبت به جریان انقلابی»ضروری است؛ این ضرورت، بر این فرض مبتنی است که آیا مردم حقیقتاً نسبت به جریان انقلابی هراسانند و آیا قرائنی وجود دارند که این ادعا و عمومیت آن را در جامعه ثابت کنند؟ حقیقتاً باید گفت نه جامعه نسبت به جریان انقلابی هراسان است و نه جریان انقلابی به گونه‌ای رفتار کرده که موجب هراس مردم شده باشد. آن هم جریانی که اینک در کشور، جمعیت چند ده میلیونی را تشکیل می‌دهد و در صحنه‌های دیگر چون مطالبات اقتصادی و فرهنگی و ... اکثریت کشور با نظرات این جریان همراهی و به فرهنگ مقاومت و اتکای داخلی اعتقادی راسخ دارد. از انتخابات که بگذریم، جریان انقلابی در کشور منشأ  بسیاری از خدمات و اقدامات مردمی و حمایت از اقشار آسیب پذیر بوده و در دفاع از ارزش‌های اسلامی و انقلابی، همیشه پیشتاز و پیشرو است... اما آنچه می‌تواند از ناحیه مردم نسبت به جریان انقلابی مطرح باشد، حداکثر انتقادات و نارضایتی‌هایی است نسبت به نحوه عملکرد آنها در گذشته یا نوع مواجهه آنها با افکار عمومی است که در انتخابات اخیر (در یک اشتباه تاکتیکی) نتوانستند اطمینان لازم را درباره برنامه‌های خود ایجاد کنند. وجود چنین انتقاداتی، گذشته از آنکه به خطاهای موردی برخی اصول گرایان و عدم انسجام و ناهمگرایی آنان بازمی گردد، بخش دیگر آن به عملیات روانی و تبلیغاتی جریان مقابل مربوط می‌شود که با برتری رسانه‌ای در فضای مجازی و بهره‌مندی از همسویی رسانه‌های بیگانه افکار عمومی بیشتری را با خود همراه کرد. طرفه آنکه جریان انقلابی، این روزها بیش از آنکه به خودزنی‌ها و اتهامات عجیب و غریب نیاز داشته، به تمرین سیاست‌ورزی ،عقلانیت، انسجام و خودباوری نیازمند است.
ارسال دیدگاه

خبرنگار ریژاونیوز باشید
قطع شمار ریژاو
نشریه آنلاین زنان ریژاو
جذب تبلیغات
تیتر نیوز
کمک به  برنامه جهانی غذا