امروز : جمعه ۴ تیر ۱۳۹۵
تاریخ : ۱۳۹۵/۰۴/۰۴ - ۸:۱۵ نسخه چاپی ذخیره فایل ارسال به دوستان

دادستان از از آزادی رسانه‌ها بیشتر دفاع کند تا در مبارزه با فساد موفق باشد

جناب آقای دادستان! آقای جعفری دولت‌آبادی دادستان محترم تهران روز چهارشنبه دوم تیرماه، در حاشیه بازدید از مرکز رسانه قوه قضائیه، در ارتباط با موضوع مبارزه با فساد اقتصادی، مواضع مهم، واقع‌بینانه و در عین حال امیدوارکننده‌ای گرفت که محتاج تبیین و نقد است. دادستان در موضوعات زیر توضیح داد و اعلام موضع کرد: ۱. اولویت داشتن مبارزه با فساد برای قوه قضائیه۲. ارزیابی از عملکرد قوه در این امر۳. چگونگی پرداختن رسانه‌ها به موضوع فساد و مبارزه با آن۴. مردمی شدن؛ راه نجات در مبارزه ۵. نقش اعتماد متقابل مردم و قوه قضائیه در مبارزه با فساد۶. اهمیت اقدامات پیشگیرانه ۷. توجه به فساد یقه سفید‌ها و مسأله شفافیتوقتی دادستان عمومی وانقلاب تهران رسما اعلام می‌کند که مبارزه با فساد اولویت قوه قضائیه است، امید منکوب کردن فساد سیستمی موجود برانگیخته می‌شود به ویژه آنکه در ارزیابی عملکرد قوه در این عرصه، بدون آنکه اغراق گویی کند به طور نسبی کارکرد را مثبت ارزیابی می‌کند که ارزیابی به حقی است. درعین حال ضمن یادآوری رسیدگی به موارد مهمی از حلقه‌های قدرت و ثروت در سال‌های اخیر که جای تشکر است، به سه چهار واقعیت که یا دشوارکننده مبارزه با فساد هستند یا کمک مورد انتظار را فراهم نمی‌سازند، اشاره می‌کند.
جناب آقای دادستان! آقای جعفری دولت‌آبادی دادستان محترم تهران روز چهارشنبه دوم تیرماه، در حاشیه بازدید از مرکز رسانه قوه قضائیه، در ارتباط با موضوع مبارزه با فساد اقتصادی، مواضع مهم، واقع‌بینانه و در عین حال امیدوارکننده‌ای گرفت که محتاج تبیین و نقد است. دادستان در موضوعات زیر توضیح داد و اعلام موضع کرد: ۱. اولویت داشتن مبارزه با فساد برای قوه قضائیه۲. ارزیابی از عملکرد قوه در این امر۳. چگونگی پرداختن رسانه‌ها به موضوع فساد و مبارزه با آن۴. مردمی شدن؛ راه نجات در مبارزه ۵. نقش اعتماد متقابل مردم و قوه قضائیه در مبارزه با فساد۶. اهمیت اقدامات پیشگیرانه ۷. توجه به فساد یقه سفید‌ها و مسأله شفافیتوقتی دادستان عمومی وانقلاب تهران رسما اعلام می‌کند که مبارزه با فساد اولویت قوه قضائیه است، امید منکوب کردن فساد سیستمی موجود برانگیخته می‌شود به ویژه آنکه در ارزیابی عملکرد قوه در این عرصه، بدون آنکه اغراق گویی کند به طور نسبی کارکرد را مثبت ارزیابی می‌کند که ارزیابی به حقی است. درعین حال ضمن یادآوری رسیدگی به موارد مهمی از حلقه‌های قدرت و ثروت در سال‌های اخیر که جای تشکر است، به سه چهار واقعیت که یا دشوارکننده مبارزه با فساد هستند یا کمک مورد انتظار را فراهم نمی‌سازند، اشاره می‌کند.

دیدگاه بسته شده است.

خبرنگار ریژاونیوز باشید
قطع شمار ریژاو
نشریه آنلاین زنان ریژاو
جذب تبلیغات
تیتر نیوز
کمک به  برنامه جهانی غذا