امروز : شنبه ۷ مرداد ۱۳۹۶
تاریخ : ۱۳۹۶/۰۵/۰۷ - ۱۰:۴۶ نسخه چاپی ذخیره فایل ارسال به دوستان

دولت‌دوازدهم‌به موضوعات اقتصادی بیشتر توجه‌کند

به گزارش جهان نیوز به نقل از مهر؛ نشست مشترک اعضای شورای ملی گفتگوی دولت و بخش خصوصی و استانداران و رؤسای اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان‌های سراسر کشور در وزارت کشور با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور، عبدالرضا رحمانی‌فضلی وزیر کشور، رئیس پارلمان بخش خصوصی کشور و محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت در وزارت کشور آغاز شد.
عبدالرضا رحمانی فضلی در این جلسه گفت: امیدواریم با هماهنگی فعالان اقتصادی و نمایندگان دولت در سطح ملی و استانها کارها به گونه ای پیش رود که مطالبات مردم و پیگیری فرمایشات رهبری و رئیس جمهور در حوزه اقتصاد مقاومتی محقق شود.
وی با بیان اینکه ما مرتب از استانها گزارش گیری می کنیم، گفت: امیدوارم که دولت دوازدهم توجه بیشتری به موضوعات اقتصادی نشان دهد و همچنین بخش خصوصی نیز نقش موثر خود را ایفا کند.
وزیر کشور با اشاره به نقش موثر جهانگیری در فرماندهی ستاد اقتصاد مقاومتی افزود: با طرحی که ایشان پیاده کرد و وزرا را مُعین استانها قرار داد، توانستیم گام بلندی برداریم.
به گزارش جهان نیوز به نقل از مهر؛ نشست مشترک اعضای شورای ملی گفتگوی دولت و بخش خصوصی و استانداران و رؤسای اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان‌های سراسر کشور در وزارت کشور با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور، عبدالرضا رحمانی‌فضلی وزیر کشور، رئیس پارلمان بخش خصوصی کشور و محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت در وزارت کشور آغاز شد. عبدالرضا رحمانی فضلی در این جلسه گفت: امیدواریم با هماهنگی فعالان اقتصادی و نمایندگان دولت در سطح ملی و استانها کارها به گونه ای پیش رود که مطالبات مردم و پیگیری فرمایشات رهبری و رئیس جمهور در حوزه اقتصاد مقاومتی محقق شود. وی با بیان اینکه ما مرتب از استانها گزارش گیری می کنیم، گفت: امیدوارم که دولت دوازدهم توجه بیشتری به موضوعات اقتصادی نشان دهد و همچنین بخش خصوصی نیز نقش موثر خود را ایفا کند. وزیر کشور با اشاره به نقش موثر جهانگیری در فرماندهی ستاد اقتصاد مقاومتی افزود: با طرحی که ایشان پیاده کرد و وزرا را مُعین استانها قرار داد، توانستیم گام بلندی برداریم.
تاریخ : ۱۳۹۶/۰۵/۰۷ - ۱۰:۴۶ نسخه چاپی ذخیره فایل ارسال به دوستان

دولت‌دوازدهم‌به موضوعات اقتصادی بیشتر توجه‌کند

به گزارش جهان نیوز به نقل از مهر؛ نشست مشترک اعضای شورای ملی گفتگوی دولت و بخش خصوصی و استانداران و رؤسای اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان‌های سراسر کشور در وزارت کشور با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور، عبدالرضا رحمانی‌فضلی وزیر کشور، رئیس پارلمان بخش خصوصی کشور و محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت در وزارت کشور آغاز شد.
عبدالرضا رحمانی فضلی در این جلسه گفت: امیدواریم با هماهنگی فعالان اقتصادی و نمایندگان دولت در سطح ملی و استانها کارها به گونه ای پیش رود که مطالبات مردم و پیگیری فرمایشات رهبری و رئیس جمهور در حوزه اقتصاد مقاومتی محقق شود.
وی با بیان اینکه ما مرتب از استانها گزارش گیری می کنیم، گفت: امیدوارم که دولت دوازدهم توجه بیشتری به موضوعات اقتصادی نشان دهد و همچنین بخش خصوصی نیز نقش موثر خود را ایفا کند.
وزیر کشور با اشاره به نقش موثر جهانگیری در فرماندهی ستاد اقتصاد مقاومتی افزود: با طرحی که ایشان پیاده کرد و وزرا را مُعین استانها قرار داد، توانستیم گام بلندی برداریم.
به گزارش جهان نیوز به نقل از مهر؛ نشست مشترک اعضای شورای ملی گفتگوی دولت و بخش خصوصی و استانداران و رؤسای اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان‌های سراسر کشور در وزارت کشور با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور، عبدالرضا رحمانی‌فضلی وزیر کشور، رئیس پارلمان بخش خصوصی کشور و محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت در وزارت کشور آغاز شد. عبدالرضا رحمانی فضلی در این جلسه گفت: امیدواریم با هماهنگی فعالان اقتصادی و نمایندگان دولت در سطح ملی و استانها کارها به گونه ای پیش رود که مطالبات مردم و پیگیری فرمایشات رهبری و رئیس جمهور در حوزه اقتصاد مقاومتی محقق شود. وی با بیان اینکه ما مرتب از استانها گزارش گیری می کنیم، گفت: امیدوارم که دولت دوازدهم توجه بیشتری به موضوعات اقتصادی نشان دهد و همچنین بخش خصوصی نیز نقش موثر خود را ایفا کند. وزیر کشور با اشاره به نقش موثر جهانگیری در فرماندهی ستاد اقتصاد مقاومتی افزود: با طرحی که ایشان پیاده کرد و وزرا را مُعین استانها قرار داد، توانستیم گام بلندی برداریم.
ارسال دیدگاه

خبرنگار ریژاونیوز باشید
قطع شمار ریژاو
نشریه آنلاین زنان ریژاو
جذب تبلیغات
تیتر نیوز
کمک به  برنامه جهانی غذا