امروز : سه شنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۶
تاریخ : ۱۳۹۶/۰۸/۲۳ - ۲۱:۰۲ نسخه چاپی ذخیره فایل ارسال به دوستان

سازمان اوقاف چقدر از دولت طلبکار است؟

به گزارش جهان نیوز، حجت‌الاسلام علي محمدي، نماينده ولي‌فقيه و رئيس سازمان اوقاف و امور خيريه در نشست خبري خود با اصحاب رسانه كه به مناسبت دهه وقف برگزار مي‌شد، گفت: وقف در موضوعات مختلف و زمان‌هاي متفاوت خدمات‌رساني به دولت و ملت دارد.  وي به خدمات درماني موقوفات در كشور اشاره كرد و افزود: بيش از 2 هزار و 400 موقوفه درماني در كل كشور داريم كه از 133 بيمارستان موقوفه ايران 30 بيمارستان آن در تهران است.  رئيس سازمان اوقاف و امور خيريه به خدمات فرهنگي وقف اشاره و تصريح كرد: 6 هزار موقوفه در سطح كشور با موضوعات علمي و پژوهشي وجود دارد كه مي‌توان به تعداد زيادي از مدارس آموزش‌و‌پرورش، حوزه علميه و دانشگاه‌ها اشاره كرد، ضمن اينكه 40دانشگاه و همچنين هزار و 400 مدرسه آموزش‌و‌پرورش در كشور وقفي است. محمدي به شناسايي متصرفان و مستأجران ساختمان‌هاي اوقاف اشاره كرد و افزود: بيش از 11 هزار رقبه و حدود 25 هزار هكتار از ساختمان‌هاي سازمان اوقاف و موقوفه‌هاي كشور در تصرف دستگاه‌هاي دولتي است، ضمن اينكه بيش از 5 هزار ميليارد تومان مطالبات از دستگاه‌هاي دولتي داريم. 
 

رئيس سازمان اوقاف و امور خيريه بابيان اينكه با قدرت، جديت و قاطعيت براي استيفاي حقوق موقوفات اقدام كرده‌ايم، تصريح كرد: برخي از اين پرونده‌هاي در حال پيگيري مربوط به بيش از 40 تا 60 سال قبل است، اما با همكاري دستگاه قضايي برخي موقوفاتي كه خلع‌يد شده بود به سازمان اوقاف بازگشت. 

به گزارش جهان نیوز، حجت‌الاسلام علي محمدي، نماينده ولي‌فقيه و رئيس سازمان اوقاف و امور خيريه در نشست خبري خود با اصحاب رسانه كه به مناسبت دهه وقف برگزار مي‌شد، گفت: وقف در موضوعات مختلف و زمان‌هاي متفاوت خدمات‌رساني به دولت و ملت دارد.  وي به خدمات درماني موقوفات در كشور اشاره كرد و افزود: بيش از 2 هزار و 400 موقوفه درماني در كل كشور داريم كه از 133 بيمارستان موقوفه ايران 30 بيمارستان آن در تهران است.  رئيس سازمان اوقاف و امور خيريه به خدمات فرهنگي وقف اشاره و تصريح كرد: 6 هزار موقوفه در سطح كشور با موضوعات علمي و پژوهشي وجود دارد كه مي‌توان به تعداد زيادي از مدارس آموزش‌و‌پرورش، حوزه علميه و دانشگاه‌ها اشاره كرد، ضمن اينكه 40دانشگاه و همچنين هزار و 400 مدرسه آموزش‌و‌پرورش در كشور وقفي است. محمدي به شناسايي متصرفان و مستأجران ساختمان‌هاي اوقاف اشاره كرد و افزود: بيش از 11 هزار رقبه و حدود 25 هزار هكتار از ساختمان‌هاي سازمان اوقاف و موقوفه‌هاي كشور در تصرف دستگاه‌هاي دولتي است، ضمن اينكه بيش از 5 هزار ميليارد تومان مطالبات از دستگاه‌هاي دولتي داريم.    رئيس سازمان اوقاف و امور خيريه بابيان اينكه با قدرت، جديت و قاطعيت براي استيفاي حقوق موقوفات اقدام كرده‌ايم، تصريح كرد: برخي از اين پرونده‌هاي در حال پيگيري مربوط به بيش از 40 تا 60 سال قبل است، اما با همكاري دستگاه قضايي برخي موقوفاتي كه خلع‌يد شده بود به سازمان اوقاف بازگشت. 
ارسال دیدگاه

خبرنگار ریژاونیوز باشید
قطع شمار ریژاو
نشریه آنلاین زنان ریژاو
جذب تبلیغات
تیتر نیوز
کمک به  برنامه جهانی غذا