امروز : پنج شنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۵
تاریخ : ۱۳۹۵/۰۳/۱۳ - ۲۲:۰۶ نسخه چاپی ذخیره فایل ارسال به دوستان

سرانه مصرف ماهی در ایران چقدر است؟

رئیس سازمان شیلات کشور گفت: مصرف سرانه ماهی در دنیا ۲۰ کیلو و در ایران ۱۰ کیلوگرم است درحالی که مصرف آبزیان می‌تواند به ارتقا و توسعه سلامتی کمک کند.به گزارش مهر حسن صالحی یکی از هدف‌ها را تشویق صیادان به پرورش ماهی در قفس اعلام کرد و یادآور شد: امروز مصرف سرانه ماهی در دنیا ۲۰ کیلو و در ایران ۱۰ کیلوگرم است و آبزیان می‌تواند در توسعه سلامتی کمک می‌کند.رئیس سازمان شیلات ایران، مصرف سرانه ماهی در مازندران را که در کنار دریا قرارگرفته است را ۱۴ کیلوگرم بیان کرد و گفت: این میزان در اسپانیا ۴۰ کیلوگرم است.وی با بیان اینکه کل صید ماهی استخوانی ۱۲ هزار تن است در حالی این میزان تولید را تنها با سه قفس می‌توان تولید کرد اظهار داشت: دریای خزر ظرفیت تولید ۳۵۰ هزار تن ماهی در قفس دارد و نباید به تولید ۲۰ هزار تن اکتفا کرد.وی میزان صادرات آبزیان را در سال گذشته ۸۲ هزار تن اعلام کرد و گفت: از این میزان هزار تن به روسیه صادرشده است درحالی‌که روسیه ظرفیت جذب ۲۰۰ هزار تن آبزیان را دارد.صالحی با تأکید بر اینکه استان‌های شمالی باید بازار روسیه را ازنظر آبزیان تأمین کنند افزود: سال گذشته تمام زنجیره صنعت نروژِ به ایران دعوت شدند و تجربیاتشان را درزمینهٔ آبزی‌پروری منتقل کرده‌اند.معاون وزیر و رئیس سازمان شیلات کشور ادامه داد: مجموعه زنجیره شرکت‌های آبزی‌پروری فرانسه تیرماه به ایران دعوت می‌شود و در حال حاضر فضای خوبی برای توسعه آبزی‌پروری فراهم‌شده است.
رئیس سازمان شیلات کشور گفت: مصرف سرانه ماهی در دنیا ۲۰ کیلو و در ایران ۱۰ کیلوگرم است درحالی که مصرف آبزیان می‌تواند به ارتقا و توسعه سلامتی کمک کند.به گزارش مهر حسن صالحی یکی از هدف‌ها را تشویق صیادان به پرورش ماهی در قفس اعلام کرد و یادآور شد: امروز مصرف سرانه ماهی در دنیا ۲۰ کیلو و در ایران ۱۰ کیلوگرم است و آبزیان می‌تواند در توسعه سلامتی کمک می‌کند.رئیس سازمان شیلات ایران، مصرف سرانه ماهی در مازندران را که در کنار دریا قرارگرفته است را ۱۴ کیلوگرم بیان کرد و گفت: این میزان در اسپانیا ۴۰ کیلوگرم است.وی با بیان اینکه کل صید ماهی استخوانی ۱۲ هزار تن است در حالی این میزان تولید را تنها با سه قفس می‌توان تولید کرد اظهار داشت: دریای خزر ظرفیت تولید ۳۵۰ هزار تن ماهی در قفس دارد و نباید به تولید ۲۰ هزار تن اکتفا کرد.وی میزان صادرات آبزیان را در سال گذشته ۸۲ هزار تن اعلام کرد و گفت: از این میزان هزار تن به روسیه صادرشده است درحالی‌که روسیه ظرفیت جذب ۲۰۰ هزار تن آبزیان را دارد.صالحی با تأکید بر اینکه استان‌های شمالی باید بازار روسیه را ازنظر آبزیان تأمین کنند افزود: سال گذشته تمام زنجیره صنعت نروژِ به ایران دعوت شدند و تجربیاتشان را درزمینهٔ آبزی‌پروری منتقل کرده‌اند.معاون وزیر و رئیس سازمان شیلات کشور ادامه داد: مجموعه زنجیره شرکت‌های آبزی‌پروری فرانسه تیرماه به ایران دعوت می‌شود و در حال حاضر فضای خوبی برای توسعه آبزی‌پروری فراهم‌شده است.

دیدگاه بسته شده است.

خبرنگار ریژاونیوز باشید
قطع شمار ریژاو
نشریه آنلاین زنان ریژاو
جذب تبلیغات
تیتر نیوز
کمک به  برنامه جهانی غذا