امروز : پنج شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۶
تاریخ : ۱۳۹۶/۰۴/۲۹ - ۱۵:۵۵ نسخه چاپی ذخیره فایل ارسال به دوستان

سینمای مردمی دغدغه حبیب الله سینمای ایران

گروه فرهنگی جهان نیوز، امین توکلی زاده هم محله ای بودیم وهم مسجدی ، مسجد امام حسین (ع) در میان نمازگزاران خود میزبان حبیب الله وفرزندانش هم بود ،گاهی دغدغه های دینی وفرهنگی افکارمان را باهم گره می زد دلش می خواست کاری کند وراه را برای بچه های دیگر در حوزه سینما وهنر باز کند .سینمای مردمی یکی از دغدغه های حبیب الله سینمای ارزشی والبته مردمی بود.

مدتی بود جلسه نقد فیلم در مسجد راه انداخته بودم با جمعی از بچه های بسیج فیلم های روز نقد می کردیم فیلم ها را در سینما یا در مسجد می دیدیم وبعد جلسه نقد می گذاشتیم عمده فیلم های بود که سرو صدا می کرد ویا محتوای عمیق ونخبگانی داشت وکمتر کسی به آثارش توجه داشت این جلسات خوشایند برخی نبود ومرتب مزاحمت ایجاد می شد اما آقای کاسه ساز موافق بود …

متوجه شدیم این کار کفایت نمی کند وما در قامت یک مسجد نمی توانیم فقط با نقد کاری بکنیم واز طرفی هم تولید هم نمی توانیم بکنیم ولی می توانیم فیلم های خوب را تقویت کنیم.

این ایده اولیه را پرورش دادیم وبه این نتیجه رسیدیم باید اکران مردمی ومسجدی آثار خوب سینما را کلید بزنیم حبیب الله کاسه ساز اعلام آمادگی کرد ، مقدمات خیلی سخت جور می شد مسجد امام حسین یک سوله کوچک در محله جنت آباد بود با جوانان خالصی که نمی توانستند آرام بنشینند ، اما جور کردن یک سینمای مسجدی در حیاط بزرگ مسجد هم سخت بود هم مخالف داشت ولی بچه بسیجی وقتی اراده کند همه موانع را بر می دارد ….

فیلم مجید مجیدی تازه اکرانش شروع شده بود( رنگ خدا ) خوب دیده شده بود لذا از حبیب الله خواستیم این فیلم را اکران کنیم اکران هم زمان با سینماهای شهر تهران آن هم با حضور عوامل فیلم .

اکران شروع شد با اینکه تبلیغات محدود بود وامکانات بسیار ابتدای بود ولی در هم شب های اول کل فضای مسجد پر شد نا چار شدیم فضا رابزرگتر کنیم ودر نهایت به سینمای روباز رسیدیم تمام چادر های آخر سالن را برداشتیم وسینمای مسجدی ومردمی واکران مردمی جامه عمل گرفت .

خیلی ها که اهل سینما نبودن فیلم رنگ خدا را دیدن خانواده های مذهبی رفتن سینما برایشان دشوار بود استقبال خیلی خوبی از این اکران کردن این تجربه سرمایه تصمیم های بعدی ما شد .

مخاطب دیده نشده سینمایی ایران مردم بودن هم آ نهای که سینما را مترادف حواشی می دانستند که نباید به آنجا بروند ولی وقتی فیلم خوب را در محیطی امن ومذهبی می دیدند با آن ارتباط برقرار می کردند وتحسینش می نمودند .

حبیب الله مخاطب شناس خوبی بود مردم را می شناخت مبانی ارزشی او هم به کمک او می آمد تا بتواند خالق آثاری باشد که مردم تحسینش کنند.خدای رحمتش کند.

گروه فرهنگی جهان نیوز، امین توکلی زاده هم محله ای بودیم وهم مسجدی ، مسجد امام حسین (ع) در میان نمازگزاران خود میزبان حبیب الله وفرزندانش هم بود ،گاهی دغدغه های دینی وفرهنگی افکارمان را باهم گره می زد دلش می خواست کاری کند وراه را برای بچه های دیگر در حوزه سینما وهنر باز کند .سینمای مردمی یکی از دغدغه های حبیب الله سینمای ارزشی والبته مردمی بود. مدتی بود جلسه نقد فیلم در مسجد راه انداخته بودم با جمعی از بچه های بسیج فیلم های روز نقد می کردیم فیلم ها را در سینما یا در مسجد می دیدیم وبعد جلسه نقد می گذاشتیم عمده فیلم های بود که سرو صدا می کرد ویا محتوای عمیق ونخبگانی داشت وکمتر کسی به آثارش توجه داشت این جلسات خوشایند برخی نبود ومرتب مزاحمت ایجاد می شد اما آقای کاسه ساز موافق بود ... متوجه شدیم این کار کفایت نمی کند وما در قامت یک مسجد نمی توانیم فقط با نقد کاری بکنیم واز طرفی هم تولید هم نمی توانیم بکنیم ولی می توانیم فیلم های خوب را تقویت کنیم. این ایده اولیه را پرورش دادیم وبه این نتیجه رسیدیم باید اکران مردمی ومسجدی آثار خوب سینما را کلید بزنیم حبیب الله کاسه ساز اعلام آمادگی کرد ، مقدمات خیلی سخت جور می شد مسجد امام حسین یک سوله کوچک در محله جنت آباد بود با جوانان خالصی که نمی توانستند آرام بنشینند ، اما جور کردن یک سینمای مسجدی در حیاط بزرگ مسجد هم سخت بود هم مخالف داشت ولی بچه بسیجی وقتی اراده کند همه موانع را بر می دارد .... فیلم مجید مجیدی تازه اکرانش شروع شده بود( رنگ خدا ) خوب دیده شده بود لذا از حبیب الله خواستیم این فیلم را اکران کنیم اکران هم زمان با سینماهای شهر تهران آن هم با حضور عوامل فیلم . اکران شروع شد با اینکه تبلیغات محدود بود وامکانات بسیار ابتدای بود ولی در هم شب های اول کل فضای مسجد پر شد نا چار شدیم فضا رابزرگتر کنیم ودر نهایت به سینمای روباز رسیدیم تمام چادر های آخر سالن را برداشتیم وسینمای مسجدی ومردمی واکران مردمی جامه عمل گرفت . خیلی ها که اهل سینما نبودن فیلم رنگ خدا را دیدن خانواده های مذهبی رفتن سینما برایشان دشوار بود استقبال خیلی خوبی از این اکران کردن این تجربه سرمایه تصمیم های بعدی ما شد . مخاطب دیده نشده سینمایی ایران مردم بودن هم آ نهای که سینما را مترادف حواشی می دانستند که نباید به آنجا بروند ولی وقتی فیلم خوب را در محیطی امن ومذهبی می دیدند با آن ارتباط برقرار می کردند وتحسینش می نمودند . حبیب الله مخاطب شناس خوبی بود مردم را می شناخت مبانی ارزشی او هم به کمک او می آمد تا بتواند خالق آثاری باشد که مردم تحسینش کنند.خدای رحمتش کند.
ارسال دیدگاه

خبرنگار ریژاونیوز باشید
قطع شمار ریژاو
نشریه آنلاین زنان ریژاو
جذب تبلیغات
تیتر نیوز
کمک به  برنامه جهانی غذا