امروز : یکشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۶
تاریخ : ۱۳۹۶/۰۵/۰۱ - ۱۴:۱۲ نسخه چاپی ذخیره فایل ارسال به دوستان

شتاب در تفسیر نواصول گرایی از سوی رقیب

به گزارش جهان نیوز؛ عبدالله گنجی در کانال تلگرامی خود نوشت:
با انتشار نامه قالیباف در باره نو اصول گرایی، و اکنشهای شتابزده ای از سوی اصلاح طلبان به موضوع صورت گرفت که سر جمع آن نشان از سراسیمه گی است.هنوز خود اصول گرایان چیزی نگفته اند اما خبر یک رسانه ها و شخصیتهای اصلاح طلب در روز یکشنبه این موضوع بود.
برخی ایده قالیباف  را برای یک جریان سیاسی لازم دانستند.برخی گوینده را این کاره ندانستند. اما برخی ناشیانه هراس از آینده پایگاه اجتماعی خود را لو دادند.
مثلا جناب دکتر شکوری راد  دبیر کل حزب مشارکت شماره 2سریعا نواصول گرایی را ترجمه و تفسیر کرد.تفسیری که در سال های۷۷ تا 82 اختصاص به خودشان داشت. وی می گوید:
“نواصول گرایی یعنی جذب حامی و هوادار باهر نوع باور و هر نوع سبک زندگی.یعنی هرشکل وهرجور می خواهی باش اما فقط باماباش و به ما رای بده.”
یعنی شکوری راد برخلاف زیبا کلام که جرزنانه به خود قالیباف تاخت ،در صدد تفسیر جریان است. حال با رعایت انصاف ،جمله ایشان می تواند معرف چه کسانی باشد؟:
تا دیروز اصول گرایان را انحصار گرا و اقتدارطلب معرفی می کردند  حال چطور تفسیر جدید را با تفسیر قبلی چفت و بست می کنند؟
دوما اگر نیروهای انقلاب به هر قیمتی و هرجور کسی را برای رای می خواستند ظرفیتی مثل احمدی نژاد را مقابل شما حمایت می کردند و شاید اکنون وضع به گونه دیگری بود.اما شما حاضر به ابراز برائت از اکبرگنجی به خاطر نفی امام زمان هم نشدید.
سوما “هر کس و هر جور  هستی فقط با ماباش “را شما با شعار”ایران برای همه ایرانیان” طرح کردید.به اسناد مراجعه کنید ببینید در تفسیر این شعار، محمدرضا خاتمی و یوسفیان(نماینده شیراز)چه می گویند.حتی ساواکی ها را هم واجد حضور در قدرت می دانند .فقط منافقین را آن هم به خاطرسلاح رد می کنند.
چهارما مگر امام در باره نعضت آزادی نفرمودند”صلاحیت هیچ امری را ندارند؟ ” و مگر نفرمودند”باید با قاطعیت با آنان برخورد شود؟”اکنون آنان در میتینکها و رسانه های شما حضور ندارند؟و برای شوراهای دور دوم خلاف امام عمل نکردید؟
پنجم به یاد داشته باشید که مشاور کاخ سفید گفت:”با روی کار آمدن اصلاح طلبان ظاهرا روزهای تلخ و سرگردانی آمریکا سپری شده است و از این پس باید شاهد فروپاشی  ستونهای این نظام سرکش و مهارنشدنی باشیم”. و دیگری در CIAگفت:”مابرای براندازی انقلاب اسلامی از درون، دنبال انقلابیونی می گردیم که در عین ستودن خمینی بشود آنان را به خدمت گرفت”.شما ضمیر این سخنان  را معرفی نمایید.
و اما شعارها و رقابت روحانی با نظام برای “جذب  رای هر کس و هر جور “در همین اردیبهشت را یادآوری نمی کنم که غیر از الیاس حضرتی همه تان سکوت کردید یا از آن لذت بردید.
به گزارش جهان نیوز؛ عبدالله گنجی در کانال تلگرامی خود نوشت: با انتشار نامه قالیباف در باره نو اصول گرایی، و اکنشهای شتابزده ای از سوی اصلاح طلبان به موضوع صورت گرفت که سر جمع آن نشان از سراسیمه گی است.هنوز خود اصول گرایان چیزی نگفته اند اما خبر یک رسانه ها و شخصیتهای اصلاح طلب در روز یکشنبه این موضوع بود. برخی ایده قالیباف  را برای یک جریان سیاسی لازم دانستند.برخی گوینده را این کاره ندانستند. اما برخی ناشیانه هراس از آینده پایگاه اجتماعی خود را لو دادند. مثلا جناب دکتر شکوری راد  دبیر کل حزب مشارکت شماره 2سریعا نواصول گرایی را ترجمه و تفسیر کرد.تفسیری که در سال های۷۷ تا 82 اختصاص به خودشان داشت. وی می گوید: "نواصول گرایی یعنی جذب حامی و هوادار باهر نوع باور و هر نوع سبک زندگی.یعنی هرشکل وهرجور می خواهی باش اما فقط باماباش و به ما رای بده." یعنی شکوری راد برخلاف زیبا کلام که جرزنانه به خود قالیباف تاخت ،در صدد تفسیر جریان است. حال با رعایت انصاف ،جمله ایشان می تواند معرف چه کسانی باشد؟: تا دیروز اصول گرایان را انحصار گرا و اقتدارطلب معرفی می کردند  حال چطور تفسیر جدید را با تفسیر قبلی چفت و بست می کنند؟ دوما اگر نیروهای انقلاب به هر قیمتی و هرجور کسی را برای رای می خواستند ظرفیتی مثل احمدی نژاد را مقابل شما حمایت می کردند و شاید اکنون وضع به گونه دیگری بود.اما شما حاضر به ابراز برائت از اکبرگنجی به خاطر نفی امام زمان هم نشدید. سوما "هر کس و هر جور  هستی فقط با ماباش "را شما با شعار"ایران برای همه ایرانیان" طرح کردید.به اسناد مراجعه کنید ببینید در تفسیر این شعار، محمدرضا خاتمی و یوسفیان(نماینده شیراز)چه می گویند.حتی ساواکی ها را هم واجد حضور در قدرت می دانند .فقط منافقین را آن هم به خاطرسلاح رد می کنند. چهارما مگر امام در باره نعضت آزادی نفرمودند"صلاحیت هیچ امری را ندارند؟ " و مگر نفرمودند"باید با قاطعیت با آنان برخورد شود؟"اکنون آنان در میتینکها و رسانه های شما حضور ندارند؟و برای شوراهای دور دوم خلاف امام عمل نکردید؟ پنجم به یاد داشته باشید که مشاور کاخ سفید گفت:"با روی کار آمدن اصلاح طلبان ظاهرا روزهای تلخ و سرگردانی آمریکا سپری شده است و از این پس باید شاهد فروپاشی  ستونهای این نظام سرکش و مهارنشدنی باشیم". و دیگری در CIAگفت:"مابرای براندازی انقلاب اسلامی از درون، دنبال انقلابیونی می گردیم که در عین ستودن خمینی بشود آنان را به خدمت گرفت".شما ضمیر این سخنان  را معرفی نمایید. و اما شعارها و رقابت روحانی با نظام برای "جذب  رای هر کس و هر جور "در همین اردیبهشت را یادآوری نمی کنم که غیر از الیاس حضرتی همه تان سکوت کردید یا از آن لذت بردید.
ارسال دیدگاه

خبرنگار ریژاونیوز باشید
قطع شمار ریژاو
نشریه آنلاین زنان ریژاو
جذب تبلیغات
تیتر نیوز
کمک به  برنامه جهانی غذا