امروز : پنج شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۶
تاریخ : ۱۳۹۶/۰۴/۲۲ - ۹:۳۲ نسخه چاپی ذخیره فایل ارسال به دوستان

شرایط تفکیک وزارتخانه‌ها فراهم نیست

به گزارش جهان نیوز، معصومه‌آقاپورعلیشاهی درباره تفکیک وزارتخانه ها گفت: من یکی از مخالفان انتزاع وزارتخانه‌ها هستم.
وی تصریح کرد: برنامه ششم توسعه و بودجه ۹۶ تصویب شده است و بودجه‌ها را بر اساس وجود یک وزارتخانه تصویب کرده ایم ودرصورت انتزاع وزارتخانه‌ها باید بیاییم و بودجه‌ها را در صحن علنی تفکیک کنیم.

وی افزود: در جلسات توجیه می‌کنند ما  نمی‌خواهیم کارمند اضافه کنیم، اما همین جابجایی کارمندان، تفویض اختیارات شان، تامین دفتر و تشکیلاتی که لازم دارند، حداقل از ۶ ماه تا ۲ سال وقت می‌برد و انجام چنین اعمالی فرصت سوزی است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: درحال حاضر وزارتخانه‌ها برای هرکدام از قسمت‌ها اگر یک معاون بگذارند که مستقیماً با وزیر کار کند و مثلا برای بخش بازرگانی هم یک قائم مقام بگذارند که او نیزمستقیم با رئیس جمهور مرتبط باشد، کار‌ها به نوبه خود به بهترین وجه انجام خواهند شد.

وی در مخالفت با انتزاع وزارتخانه‌ها یادآورشد: در شرایطی که وضعیت کشور ثابت، نرخ بیکاری زیر ۵ درصد و رشد اقتصادی ۷ درصد باشد، فرصت انجام تفکیک وزارتخانه‌ها فراهم هست، اما در شرایط کنونی کشور در حساس‌ترین نقطه‌ها قراردارد و شرایط فراهم نیست.

آقاپورعلیشاهی با بیان اینکه باید کشور را از رکود اقتصادی نجات دهیم، تصریح کرد: باید فکری هم به حال رفع بیکاری کشور داشته باشیم وبه شرایط بهبود کسب وکار در کشور رونق بخشیم لذا با این شرایط هم اکنون وقت انجام چنین کار‌هایی نیست و این مخالفت با انتزاع وزارتخانه‌ها به معنای مخالفت با دولت نیست.

منبع:میزان

به گزارش جهان نیوز، معصومه‌آقاپورعلیشاهی درباره تفکیک وزارتخانه ها گفت: من یکی از مخالفان انتزاع وزارتخانه‌ها هستم. وی تصریح کرد: برنامه ششم توسعه و بودجه ۹۶ تصویب شده است و بودجه‌ها را بر اساس وجود یک وزارتخانه تصویب کرده ایم ودرصورت انتزاع وزارتخانه‌ها باید بیاییم و بودجه‌ها را در صحن علنی تفکیک کنیم. وی افزود: در جلسات توجیه می‌کنند ما  نمی‌خواهیم کارمند اضافه کنیم، اما همین جابجایی کارمندان، تفویض اختیارات شان، تامین دفتر و تشکیلاتی که لازم دارند، حداقل از ۶ ماه تا ۲ سال وقت می‌برد و انجام چنین اعمالی فرصت سوزی است. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: درحال حاضر وزارتخانه‌ها برای هرکدام از قسمت‌ها اگر یک معاون بگذارند که مستقیماً با وزیر کار کند و مثلا برای بخش بازرگانی هم یک قائم مقام بگذارند که او نیزمستقیم با رئیس جمهور مرتبط باشد، کار‌ها به نوبه خود به بهترین وجه انجام خواهند شد. وی در مخالفت با انتزاع وزارتخانه‌ها یادآورشد: در شرایطی که وضعیت کشور ثابت، نرخ بیکاری زیر ۵ درصد و رشد اقتصادی ۷ درصد باشد، فرصت انجام تفکیک وزارتخانه‌ها فراهم هست، اما در شرایط کنونی کشور در حساس‌ترین نقطه‌ها قراردارد و شرایط فراهم نیست. آقاپورعلیشاهی با بیان اینکه باید کشور را از رکود اقتصادی نجات دهیم، تصریح کرد: باید فکری هم به حال رفع بیکاری کشور داشته باشیم وبه شرایط بهبود کسب وکار در کشور رونق بخشیم لذا با این شرایط هم اکنون وقت انجام چنین کار‌هایی نیست و این مخالفت با انتزاع وزارتخانه‌ها به معنای مخالفت با دولت نیست. منبع:میزان
ارسال دیدگاه

خبرنگار ریژاونیوز باشید
قطع شمار ریژاو
نشریه آنلاین زنان ریژاو
جذب تبلیغات
تیتر نیوز
کمک به  برنامه جهانی غذا