امروز : شنبه ۳ تیر ۱۳۹۶
تاریخ : ۱۳۹۶/۰۴/۰۳ - ۸:۵۱ نسخه چاپی ذخیره فایل ارسال به دوستان

صدای تیراندازی در ترمینال ۴ فرودگاه مهرآباد

سرویس سیاسی فردا: صدای تیراندازی در ترمینال ۴ فرودگاه مهرآباد شنیده شده است.

 

معاون امنیتی استانداری تهران در این رابطه گفت: صبح امروز مانور محدودی توسط نیروهای مسلح حاضر در محدوده فرودگاه برگزار شد.

 

وی افزود: این موضوع به هیچ وجه امنیتی نبوده و نیروهای مسلح حاضر در فرودگاه یک مانور محدود داخلی برگزار کردند.

وی تصریح کرد: برای افزایش آمادگی در جهت مقابله با اقدامات تروریستی این مانور برگزار شده است

 

سرویس سیاسی فردا: صدای تیراندازی در ترمینال ۴ فرودگاه مهرآباد شنیده شده است.

 

معاون امنیتی استانداری تهران در این رابطه گفت: صبح امروز مانور محدودی توسط نیروهای مسلح حاضر در محدوده فرودگاه برگزار شد.

 

وی افزود: این موضوع به هیچ وجه امنیتی نبوده و نیروهای مسلح حاضر در فرودگاه یک مانور محدود داخلی برگزار کردند.

وی تصریح کرد: برای افزایش آمادگی در جهت مقابله با اقدامات تروریستی این مانور برگزار شده است

 

ارسال دیدگاه

خبرنگار ریژاونیوز باشید
قطع شمار ریژاو
نشریه آنلاین زنان ریژاو
جذب تبلیغات
تیتر نیوز
کمک به  برنامه جهانی غذا