امروز : پنج شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۶
تاریخ : ۱۳۹۶/۰۴/۲۹ - ۸:۴۴ نسخه چاپی ذخیره فایل ارسال به دوستان

صدور فرمان بدعت جدید!!

گروه سیاسی جهان نیوز، مهدی اقراریان:

آقای روحانی گفته اند:
« بحث این و آن جناح نیست، اما شیوه و تفکری که مردم در انتخابات به آن رای دادند باید در دولت، استاندارها، فرماندارها، مدیرکل ها و در مسئولیت های سنگین و حساس حاکم شود. این بدان معنا نیست که غیر از ۲۴ میلیونی که به دولت تدبیر و امید رای دادند، حق حیات ندارند؛ آنها هم حقوق دارند و حقوق اساسی شان محفوظ و می توانند فعالیت کنند، اما امروز  در مسئولیت های رده بالا نوبت این ۲۴ میلیون است و اگر غیر از این باشد پس برای چه رای دادیم و انتخابات برگزار کردیم.»

&#۱۲۸۳۱۲;در این رابطه نکاتی وجود دارد:

۱. حزبی سازی فضای مدیریت کشور، یک پدیده و بدعت بسیار نامبارک است که منجر می شود بسیاری از مدیران متخصص کشور، با چماق ۲۴ میلیون (البته در واقعیت ۲۳ میلیون)، درو!! شوند و از این بابت  کشور متضرر خواهد شد.

۲. این گفتار رئیس جمهور که ظاهرا قرار است به صورت جدی به رفتار مدیریتی دولت آینده تبدیل شود یک بدعت خطرناک در جمهوری اسلامی است چرا که عملا به کارشناسان و مدیران سطح بالا، کد می دهد که می بایست در انتخابات ها مطابق خواست دولت مستقر اظهار نظر داشته باشند و گرنه حذف!! می شوند. گرچه به تن این قاعده ناروا لباس مردم سالاری دوخته شده اما در حقیقت، نوعی تحمیل سیستماتیک!! است و  ناقض آزادی و استقلال رای کارشناسان در انتخابات است.

 ۳. دولتی که نمی تواند از ظرفیت یک فرد متخصص و متعهد حتی در سطح مدیرکل!! استفاده کند و کارآیی همه را با عینک انتخابات!! می سنجد، چگونه می تواند ادعای آزادی اندیشه!! ، فراجناحی بودن!! و اعتدال!!! داشته باشد؟!

 ۴. متاسفانه همین جریان سیاسی که امروز علنا فرمان حذف تمام مخالفین را صادر می کند، زمانی تبلیغ می کردند برای مدیریت سطح بالا، تنها تخصص کافی است و تعهد اولویت چندانی ندارد و به همین بهانه بدنه ارزشی را طرد و حذف کردند اما اکنون عنصر “تحزب”(گرایش حزبی) را معیار اصلی خود اعلام کردند!! به عبارت دیگر به جای عنصر ایمان و تعهد به انقلاب و نظام اسلامی، سرسپردگی جناحی!! و تبعیت انتخاباتی!!! یک معیار مدیریتی شده است!

 ۵. اخلاق، انصاف و تقوای سیاسی حکم می کند رئیس جمهور به نظرات، مطالبات و حتی ظرفیت های نیروی انسانی مخالفین خود توجه داشته باشد و تا حد مقدور از آنها در جهت مصالح ملی استفاده کند. اما متاسفانه رویکرد دولت یک رویکرد تقابلی و حذفی است و این تلقی را پررنگ می کند که آقای روحانی عملا (و نه لفظا) رئیس جمهور ۲۳ میلیون نفر است و نه رئیس جمهور ۸۰ میلیون نفر!!

 ۶. این که آقای رئیس جمهور گفته اند” اگر غیر از این باشد پس برای چه رای دادیم و انتخابات برگزار کردیم” نشان می دهد در نزد ایشان انتخابات نه یک آوردگاه گفتمانی برای حل مشکلات مردم بلکه یک مسابقه برای تقسیم جایگاه های قدرت!! است.

گروه سیاسی جهان نیوز، مهدی اقراریان: آقای روحانی گفته اند: « بحث این و آن جناح نیست، اما شیوه و تفکری که مردم در انتخابات به آن رای دادند باید در دولت، استاندارها، فرماندارها، مدیرکل ها و در مسئولیت های سنگین و حساس حاکم شود. این بدان معنا نیست که غیر از ۲۴ میلیونی که به دولت تدبیر و امید رای دادند، حق حیات ندارند؛ آنها هم حقوق دارند و حقوق اساسی شان محفوظ و می توانند فعالیت کنند، اما امروز  در مسئولیت های رده بالا نوبت این ۲۴ میلیون است و اگر غیر از این باشد پس برای چه رای دادیم و انتخابات برگزار کردیم.» 🔸در این رابطه نکاتی وجود دارد: ۱. حزبی سازی فضای مدیریت کشور، یک پدیده و بدعت بسیار نامبارک است که منجر می شود بسیاری از مدیران متخصص کشور، با چماق ۲۴ میلیون (البته در واقعیت ۲۳ میلیون)، درو!! شوند و از این بابت  کشور متضرر خواهد شد. ۲. این گفتار رئیس جمهور که ظاهرا قرار است به صورت جدی به رفتار مدیریتی دولت آینده تبدیل شود یک بدعت خطرناک در جمهوری اسلامی است چرا که عملا به کارشناسان و مدیران سطح بالا، کد می دهد که می بایست در انتخابات ها مطابق خواست دولت مستقر اظهار نظر داشته باشند و گرنه حذف!! می شوند. گرچه به تن این قاعده ناروا لباس مردم سالاری دوخته شده اما در حقیقت، نوعی تحمیل سیستماتیک!! است و  ناقض آزادی و استقلال رای کارشناسان در انتخابات است.  ۳. دولتی که نمی تواند از ظرفیت یک فرد متخصص و متعهد حتی در سطح مدیرکل!! استفاده کند و کارآیی همه را با عینک انتخابات!! می سنجد، چگونه می تواند ادعای آزادی اندیشه!! ، فراجناحی بودن!! و اعتدال!!! داشته باشد؟!  ۴. متاسفانه همین جریان سیاسی که امروز علنا فرمان حذف تمام مخالفین را صادر می کند، زمانی تبلیغ می کردند برای مدیریت سطح بالا، تنها تخصص کافی است و تعهد اولویت چندانی ندارد و به همین بهانه بدنه ارزشی را طرد و حذف کردند اما اکنون عنصر "تحزب"(گرایش حزبی) را معیار اصلی خود اعلام کردند!! به عبارت دیگر به جای عنصر ایمان و تعهد به انقلاب و نظام اسلامی، سرسپردگی جناحی!! و تبعیت انتخاباتی!!! یک معیار مدیریتی شده است!  ۵. اخلاق، انصاف و تقوای سیاسی حکم می کند رئیس جمهور به نظرات، مطالبات و حتی ظرفیت های نیروی انسانی مخالفین خود توجه داشته باشد و تا حد مقدور از آنها در جهت مصالح ملی استفاده کند. اما متاسفانه رویکرد دولت یک رویکرد تقابلی و حذفی است و این تلقی را پررنگ می کند که آقای روحانی عملا (و نه لفظا) رئیس جمهور ۲۳ میلیون نفر است و نه رئیس جمهور ۸۰ میلیون نفر!!  ۶. این که آقای رئیس جمهور گفته اند" اگر غیر از این باشد پس برای چه رای دادیم و انتخابات برگزار کردیم" نشان می دهد در نزد ایشان انتخابات نه یک آوردگاه گفتمانی برای حل مشکلات مردم بلکه یک مسابقه برای تقسیم جایگاه های قدرت!! است.
ارسال دیدگاه

خبرنگار ریژاونیوز باشید
قطع شمار ریژاو
نشریه آنلاین زنان ریژاو
جذب تبلیغات
تیتر نیوز
کمک به  برنامه جهانی غذا