امروز : دوشنبه ۲ مرداد ۱۳۹۶
تاریخ : ۱۳۹۶/۰۵/۰۲ - ۲۲:۰۶ نسخه چاپی ذخیره فایل ارسال به دوستان

طیب نیا وزیری بود که توانست تورم را مهار کند

به گزارش جهان نیوز، شبكه اقتصاد سياسي نوشت: حميد ديهيم با بيان اينكه طيب نيا وزيري دانشمند است كه توانست تورم را مهار كند براي ادامه حضور وي در وزارت اقتصاد ابراز اميدواري كرد.

اين اقتصاد دان پيشكسوت اظهار كرد: طيب نيا وزيري دانشمند است كه توانست تورم لجام گسيخته را مهار كند و در شاخص هاي كلان ثبات ايجاد كند.

او همچنين ميگويد: از جمله اقدامات مؤثر طيب نيا اين است كه در سالهاي گذشته توانست از بخش هايي كه ماليات نمي دهند، ماليات أخذ كند. اين كار شجاعت مي خواست و معتقدم اگر وي همچنان وزير اقتصاد بماند قادر خواهد بود از ساير بخش هاي شبه دولتي هم كه به طرق مختلف ماليات نمي دهند، ماليات اخذ كند.

او ادامه داد: فراموش نكنيم كه وي وقتي زمام امور را به دست گرفت كه درآمد مالياتي دولت بسيار ناچيز بود و از اساس بسياري به پرداخت ماليات باور نداشتند با اين حال او توانست در شرايط كاهش قيمت نفت درآمد مالياتي دولت را افزايش دهد.

به گفته ديهيم وزير اقتصاد در چهار سال گذشته توانسته است برنامه هاي وزارت خانه متبوع خود را با دقّت و به درستي انجام دهد.

اين اقتصاد دان پيشكسوت همچنين با بيان اينكه طيب نيا را انساني شريف و پاكدست و اقتصاد داني دقيق مي داند تصريح كرد: به نظر من پيدا كردن بهتر از طيب نيا براي وزارت اقتصاد كار بسيار دشواري است و بهتر است دولت براي دوره بعد نيز از حضور وي در وزارت اقتصاد بهره ببرد.

به گزارش جهان نیوز، شبكه اقتصاد سياسي نوشت: حميد ديهيم با بيان اينكه طيب نيا وزيري دانشمند است كه توانست تورم را مهار كند براي ادامه حضور وي در وزارت اقتصاد ابراز اميدواري كرد. اين اقتصاد دان پيشكسوت اظهار كرد: طيب نيا وزيري دانشمند است كه توانست تورم لجام گسيخته را مهار كند و در شاخص هاي كلان ثبات ايجاد كند. او همچنين ميگويد: از جمله اقدامات مؤثر طيب نيا اين است كه در سالهاي گذشته توانست از بخش هايي كه ماليات نمي دهند، ماليات أخذ كند. اين كار شجاعت مي خواست و معتقدم اگر وي همچنان وزير اقتصاد بماند قادر خواهد بود از ساير بخش هاي شبه دولتي هم كه به طرق مختلف ماليات نمي دهند، ماليات اخذ كند. او ادامه داد: فراموش نكنيم كه وي وقتي زمام امور را به دست گرفت كه درآمد مالياتي دولت بسيار ناچيز بود و از اساس بسياري به پرداخت ماليات باور نداشتند با اين حال او توانست در شرايط كاهش قيمت نفت درآمد مالياتي دولت را افزايش دهد. به گفته ديهيم وزير اقتصاد در چهار سال گذشته توانسته است برنامه هاي وزارت خانه متبوع خود را با دقّت و به درستي انجام دهد. اين اقتصاد دان پيشكسوت همچنين با بيان اينكه طيب نيا را انساني شريف و پاكدست و اقتصاد داني دقيق مي داند تصريح كرد: به نظر من پيدا كردن بهتر از طيب نيا براي وزارت اقتصاد كار بسيار دشواري است و بهتر است دولت براي دوره بعد نيز از حضور وي در وزارت اقتصاد بهره ببرد.
ارسال دیدگاه

خبرنگار ریژاونیوز باشید
قطع شمار ریژاو
نشریه آنلاین زنان ریژاو
جذب تبلیغات
تیتر نیوز
کمک به  برنامه جهانی غذا