امروز : سه شنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۶
تاریخ : ۱۳۹۶/۰۴/۲۷ - ۱۲:۵۶ نسخه چاپی ذخیره فایل ارسال به دوستان

مهم‌تر از برجام، ارتباط صوری با آمریکاست!

به گزارش جهان نیوز به نقل از مشرق؛  روزنامه بهار در مطلبی با عنوان «فراموشکاران» نوشت: «اگر واقعاً عده‌ای دلواپس تحریم‌ها هستند، می‌بایست فضای مساعدی را برای آغاز مذاکرات در آن حوزه‌ها با غرب به شکل عام و آمریکا به شکل خاص فراهم آورند».
بسیاری از کارشناسان معتقدند که برجام ازنظر آمریکایی‌ها با اجرای تعهدات ایران تمام شده و تعهدات آمریکا روی کاغذ باقی خواهد ماند و نیازی به پاره شدن ندارد و اگر دولت ایران انتظار وعده نسیه جدیدی از سوی آمریکا دارد باید امتیاز نقد جدیدی بدهد.
رسانه‌های زنجیره‌ای در سال‌های اخیر دیدار و مصافحه ظریف با مقامات آمریکایی را به صورت ویژه بازتاب داده و آن را با ذوق‌زدگی غیرقابل وصفی یک تابوشکنی بزرگ خواندند. بزک کردن شیطان بزرگ از سوی روزنامه‌های زنجیره‌ای اصلاح‌طلب مدت‌هاست که به مسیر یکنواختی تبدیل شده است. پیرو همین موضوع نیز همواره تیترها و مطالبی در جهت عادی‌سازی این‌گونه اتفاق‌ها که به شکستن تابوهای جمهوری اسلامی می‌انجامد در صفحه اول این روزنامه‌ها دیده‌شده و بارها تیترهایی تحت عنوان «دو رئیس‌جمهور در یک قاب»، «امشب دیدار اوباما با روحانی» و «جهان غافلگیر شد؛ نیم ساعتی که تابوی ۳۵ ساله را شکست» بر جلد و صفحات اول نشریات و روزنامه‌های زنجیره‌ای منتشر شده است.
واقعیت این است که برای این جریان، برجام و توافق هسته‌ای جزئی از حواشی محسوب می‌شود چرا که ازنظر آن‌ها رخدادهای مهم دست دادن وزیر خارجه کشورمان با اوباما و قدم زدن جان کری و ظریف است. این جریان به‌نوعی در رسانه‌های زنجیره‌ای صحبت‌های خود را انعکاس می‌دهد که گویی قصد دارند تا دولتمردان را نیز به این انگاره سوق دهند که مهم‌تر از برجام و منافع ملی، همان ارتباط صوری و فرمالیستی با آمریکاست و مهم‌تر از شکستن دیوار تحریم‌ها همانا شکستن دیوار طویل بی‌اعتمادی نسبت به استکبار جهانی است
 
به گزارش جهان نیوز به نقل از مشرق؛  روزنامه بهار در مطلبی با عنوان «فراموشکاران» نوشت: «اگر واقعاً عده‌ای دلواپس تحریم‌ها هستند، می‌بایست فضای مساعدی را برای آغاز مذاکرات در آن حوزه‌ها با غرب به شکل عام و آمریکا به شکل خاص فراهم آورند». بسیاری از کارشناسان معتقدند که برجام ازنظر آمریکایی‌ها با اجرای تعهدات ایران تمام شده و تعهدات آمریکا روی کاغذ باقی خواهد ماند و نیازی به پاره شدن ندارد و اگر دولت ایران انتظار وعده نسیه جدیدی از سوی آمریکا دارد باید امتیاز نقد جدیدی بدهد. رسانه‌های زنجیره‌ای در سال‌های اخیر دیدار و مصافحه ظریف با مقامات آمریکایی را به صورت ویژه بازتاب داده و آن را با ذوق‌زدگی غیرقابل وصفی یک تابوشکنی بزرگ خواندند. بزک کردن شیطان بزرگ از سوی روزنامه‌های زنجیره‌ای اصلاح‌طلب مدت‌هاست که به مسیر یکنواختی تبدیل شده است. پیرو همین موضوع نیز همواره تیترها و مطالبی در جهت عادی‌سازی این‌گونه اتفاق‌ها که به شکستن تابوهای جمهوری اسلامی می‌انجامد در صفحه اول این روزنامه‌ها دیده‌شده و بارها تیترهایی تحت عنوان «دو رئیس‌جمهور در یک قاب»، «امشب دیدار اوباما با روحانی» و «جهان غافلگیر شد؛ نیم ساعتی که تابوی ۳۵ ساله را شکست» بر جلد و صفحات اول نشریات و روزنامه‌های زنجیره‌ای منتشر شده است. واقعیت این است که برای این جریان، برجام و توافق هسته‌ای جزئی از حواشی محسوب می‌شود چرا که ازنظر آن‌ها رخدادهای مهم دست دادن وزیر خارجه کشورمان با اوباما و قدم زدن جان کری و ظریف است. این جریان به‌نوعی در رسانه‌های زنجیره‌ای صحبت‌های خود را انعکاس می‌دهد که گویی قصد دارند تا دولتمردان را نیز به این انگاره سوق دهند که مهم‌تر از برجام و منافع ملی، همان ارتباط صوری و فرمالیستی با آمریکاست و مهم‌تر از شکستن دیوار تحریم‌ها همانا شکستن دیوار طویل بی‌اعتمادی نسبت به استکبار جهانی است  
تاریخ : ۱۳۹۶/۰۴/۲۷ - ۱۲:۵۶ نسخه چاپی ذخیره فایل ارسال به دوستان

مهم‌تر از برجام، ارتباط صوری با آمریکاست!

به گزارش جهان نیوز به نقل از مشرق؛  روزنامه بهار در مطلبی با عنوان «فراموشکاران» نوشت: «اگر واقعاً عده‌ای دلواپس تحریم‌ها هستند، می‌بایست فضای مساعدی را برای آغاز مذاکرات در آن حوزه‌ها با غرب به شکل عام و آمریکا به شکل خاص فراهم آورند».
بسیاری از کارشناسان معتقدند که برجام ازنظر آمریکایی‌ها با اجرای تعهدات ایران تمام شده و تعهدات آمریکا روی کاغذ باقی خواهد ماند و نیازی به پاره شدن ندارد و اگر دولت ایران انتظار وعده نسیه جدیدی از سوی آمریکا دارد باید امتیاز نقد جدیدی بدهد.
رسانه‌های زنجیره‌ای در سال‌های اخیر دیدار و مصافحه ظریف با مقامات آمریکایی را به صورت ویژه بازتاب داده و آن را با ذوق‌زدگی غیرقابل وصفی یک تابوشکنی بزرگ خواندند. بزک کردن شیطان بزرگ از سوی روزنامه‌های زنجیره‌ای اصلاح‌طلب مدت‌هاست که به مسیر یکنواختی تبدیل شده است. پیرو همین موضوع نیز همواره تیترها و مطالبی در جهت عادی‌سازی این‌گونه اتفاق‌ها که به شکستن تابوهای جمهوری اسلامی می‌انجامد در صفحه اول این روزنامه‌ها دیده‌شده و بارها تیترهایی تحت عنوان «دو رئیس‌جمهور در یک قاب»، «امشب دیدار اوباما با روحانی» و «جهان غافلگیر شد؛ نیم ساعتی که تابوی ۳۵ ساله را شکست» بر جلد و صفحات اول نشریات و روزنامه‌های زنجیره‌ای منتشر شده است.
واقعیت این است که برای این جریان، برجام و توافق هسته‌ای جزئی از حواشی محسوب می‌شود چرا که ازنظر آن‌ها رخدادهای مهم دست دادن وزیر خارجه کشورمان با اوباما و قدم زدن جان کری و ظریف است. این جریان به‌نوعی در رسانه‌های زنجیره‌ای صحبت‌های خود را انعکاس می‌دهد که گویی قصد دارند تا دولتمردان را نیز به این انگاره سوق دهند که مهم‌تر از برجام و منافع ملی، همان ارتباط صوری و فرمالیستی با آمریکاست و مهم‌تر از شکستن دیوار تحریم‌ها همانا شکستن دیوار طویل بی‌اعتمادی نسبت به استکبار جهانی است
 
به گزارش جهان نیوز به نقل از مشرق؛  روزنامه بهار در مطلبی با عنوان «فراموشکاران» نوشت: «اگر واقعاً عده‌ای دلواپس تحریم‌ها هستند، می‌بایست فضای مساعدی را برای آغاز مذاکرات در آن حوزه‌ها با غرب به شکل عام و آمریکا به شکل خاص فراهم آورند». بسیاری از کارشناسان معتقدند که برجام ازنظر آمریکایی‌ها با اجرای تعهدات ایران تمام شده و تعهدات آمریکا روی کاغذ باقی خواهد ماند و نیازی به پاره شدن ندارد و اگر دولت ایران انتظار وعده نسیه جدیدی از سوی آمریکا دارد باید امتیاز نقد جدیدی بدهد. رسانه‌های زنجیره‌ای در سال‌های اخیر دیدار و مصافحه ظریف با مقامات آمریکایی را به صورت ویژه بازتاب داده و آن را با ذوق‌زدگی غیرقابل وصفی یک تابوشکنی بزرگ خواندند. بزک کردن شیطان بزرگ از سوی روزنامه‌های زنجیره‌ای اصلاح‌طلب مدت‌هاست که به مسیر یکنواختی تبدیل شده است. پیرو همین موضوع نیز همواره تیترها و مطالبی در جهت عادی‌سازی این‌گونه اتفاق‌ها که به شکستن تابوهای جمهوری اسلامی می‌انجامد در صفحه اول این روزنامه‌ها دیده‌شده و بارها تیترهایی تحت عنوان «دو رئیس‌جمهور در یک قاب»، «امشب دیدار اوباما با روحانی» و «جهان غافلگیر شد؛ نیم ساعتی که تابوی ۳۵ ساله را شکست» بر جلد و صفحات اول نشریات و روزنامه‌های زنجیره‌ای منتشر شده است. واقعیت این است که برای این جریان، برجام و توافق هسته‌ای جزئی از حواشی محسوب می‌شود چرا که ازنظر آن‌ها رخدادهای مهم دست دادن وزیر خارجه کشورمان با اوباما و قدم زدن جان کری و ظریف است. این جریان به‌نوعی در رسانه‌های زنجیره‌ای صحبت‌های خود را انعکاس می‌دهد که گویی قصد دارند تا دولتمردان را نیز به این انگاره سوق دهند که مهم‌تر از برجام و منافع ملی، همان ارتباط صوری و فرمالیستی با آمریکاست و مهم‌تر از شکستن دیوار تحریم‌ها همانا شکستن دیوار طویل بی‌اعتمادی نسبت به استکبار جهانی است  
ارسال دیدگاه

خبرنگار ریژاونیوز باشید
قطع شمار ریژاو
نشریه آنلاین زنان ریژاو
جذب تبلیغات
تیتر نیوز
کمک به  برنامه جهانی غذا