امروز : جمعه ۶ مرداد ۱۳۹۶
تاریخ : ۱۳۹۶/۰۵/۰۶ - ۱۵:۳۰ نسخه چاپی ذخیره فایل ارسال به دوستان

نامه ای سرگشاده به استاندار: مدیرانی که سال هاست مجموعه مدیریتی استان را بصورت خانوادگی اداره می کنند

نامه ای سرگشاده به استاندار: مدیرانی که سال هاست مجموعه مدیریتی استان را بصورت خانوادگی اداره می کنند   توضیح آنکه مطلب زیر توسط آقای حسن پیرکرمی نگاشته شده است و انتشار آن در کرمانشاه دیلی به منزله تایید و یا رد آن نمی باشد و صرفا از باب بیان آزاد دیدگاه ها و نظرات […]

نامه ای سرگشاده به استاندار: مدیرانی که سال هاست مجموعه مدیریتی استان را بصورت خانوادگی اداره می کنند

 حسن پیرکرمی

توضیح آنکه مطلب زیر توسط آقای حسن پیرکرمی نگاشته شده است و انتشار آن در کرمانشاه دیلی به منزله تایید و یا رد آن نمی باشد و صرفا از باب بیان آزاد دیدگاه ها و نظرات میباشد.

محضراستاندارمحترم کرمانشاه جناب آقای دکتر رازانی
سلام علیکم
کرمانشاه دیلی:   ناچارشدم به عنوان کسی که 28سال درکسوت خدمتگزاری دروزارت کشور وازرزمندگان دوران دفاع مقدس بوده مطالبی هرچند تنداما بحق را باتوجه به انتصاب هایی که سال هاوبه خصوص درزمان مدیریت حضرتعالی توسط افرادپیرامونتان بصورت گروه های چندنفره وبعضا خانوادگی و فامیلی و یا باندی دست به دست می شود و جنابعالی نیز تا زمان امضاء و صدور حکم علیرغم اطمینانی که به آنهادارید از آن بی خبرید به استحضار برسانم.
 حضرتعالی نیک می دانیدکه:
 اسلام به عنوان نظام دینی جامع که ریشه در فطرت دارد و از سرچشمه وحی سیراب می شود، با دیدی عمیق و بینشی گسترده به انسان و انسانیت در ابعاد مختلف می نگرد و دارای نظام ارزشی ویژه ای است که در پناه آن سعادت و کمال انسان را تضمین می نماید.لذا مدیریت و اداره امور جامعه نیز از شئون مهم زندگی انسانی است که در منابع اسلامی به آن پرداخته شده است و می بایست از این زاویه به طور علمی و دقیق مورد بررسی واقع شود.
در برنامه ریزی نیروی انسانی سازمان ها پس از طی فرآیند کارمندیابی که به دنبال تجزیه و تحلیل شغل و تعیین ویژگی های شاغل، شرایط احراز شغل انجام می گیرد، و بالاخره فردی که انتخاب می شود بایستی که به بهترین وجه از عهده انجام شغل برآیدوچون بحث انتصاب و به کارگماری از مراحل حساس و مهم مدیریت منابع انسانی به شمار می آید به ناچار باید به عنوان یک فرآیند جزیی در سیستم مدیریت سازمان ها از اصول منطقی، علمی، دینی و ارزشی برخوردار باشد. چرا که در غیر این صورت علاوه بر اینکه اهداف سازمان برآورده نخواهد شد، مدیریت با چالش های جدی روبه رو می شود.
برخی از کارشناسان مدیریت معتقدند: «انتصاب یعنی به کار گماردن افراد در تمام سطوح با هر نوع مسئولیت، یا نصب افراد به موجب حکم مقام صلاحیت دار دولتی، جهت انجام تکالیف معین».
از دیدگاه قرآن و روایات، مدیریت نقش اول را در تغییر و تحولات اجتماعی بر عهده دارد. پیامبر اکرم (ص) در این باره می فرماید:
صنفان اذ اصلحا، صلحت الامة و اذا فسدا فسدت الامة، قیل من هما یا رسول اللّه ؟ قال العلماء والرؤساء.
دو صنف هستند که هرگاه صالح باشند، امت صالح خواهند بود، و هرگاه فاسد شوند، امت فاسد خواهد شد. سؤال شد یا رسول اللّه ، اینها چه کسانی هستند؟ فرمود: دانشمندان و رئیسان (مدیران جامعه).
بر این اساس کسانی که رهبری فکری و معنوی مردم را بر عهده دارند و آنان که مسئولیت اوضاع اجتماعی و امور اجرایی را پذیرفته اند، در فساد و یا اصلاح جامعه نقش اول را ایفا می کنند.
از سوی دیگر بدیهی است که انتصابات به جا و متکی بر اصول و ضوابط معین، در کنار امکانات لازم برای ارتقاء و پیشرفت شغلی، بر عملکرد مفید کارکنان می افزاید و به شکوفایی استعدادهای درونی افراد کمک مؤثری می کند.
از همین رو است که انتصاب به جا، حساب شده، دقیق و بر اساس یک فرآیند علمی و منطقی با پیروی از اصول پذیرفته شده، ضرورت و اهمیت دو چندان می یابد:
انتصابات به جا و متکی بر اصول و ضوابط عقلی، دینی و پذیرفته شده، عامل اصلی تطبیق شرایط احراز شغل با فرد داوطلب، ارتقاء و پیشرفت شغلی و افزایش اثر بخشی عملکرد کارکنان و نیز شکوفایی استعدادهای درونی افراد در نیل به اهداف سازمان به شمار می آید.
لذادرانتصاب مدیران وکارکنان این حدیث نبی اکرم (ص)رابایدنصب العین قراردادکه می فرماید”من ولی عشره فلم یعدل فیهم ،جاءیوم القیامه ویداه ورجلاه وراسه فی ثقب فاس”یعنی کسی که سرپرستی امورده نفررابرعهده می گیردودرمیان آنان به عدالت رفتارنکندروزقیامت درحالی به عرصه محشرمی آیدکه دست ها وپاهاوسرش دربند حلقه برنده وخارداری ازآهن قراردارددرسوره شورا آیه 15اززبان پیامبراکرم (ص)آمده است :”امرت لاعدل بینکم ؛مامورم که درمیان شما به عدالت حکم کنم”درآیه دیگردستوربه قضاوت وحکم به عدل داده وبه لزوم عدالت درحکم مدیریت تاکید فرموده است:”واذاحکمتم بین الناس ان تحکموبالعدل ان الله نعمایعظکم به (نساء/58)؛وهنگامی که میان مردم حکم می کنید ،به عدالت حکم کنید.”
براساس آیات قرآن وروایات ائمه معصومین (ع)که به برخی ازآنهااشاره شد،اجرای عدالت ازمحوری ترین وظایف مدیران درسطوح مختلف است وبه عنوان یک اصل مهم درانتصابات سازمانی درجهت تحقق اهداف سازمان به ویژه ارتقاءپیشرفت شغلی،افزایش اثربخشی وبهره وری سازمان وشکوفایی استعدادهای کارکنان باید موردتوجه وتاکید قرارگیرد.

لذابراساس نظربرخی که واژه حکم را به معنای مدیریت گرفته اند ،ومدیریت را به عنوان شان “خلیفه اللهی”انسان می دانند می توان چنین استنباط کرد که درفرایند انتصابات به دلیل لزوم جداکردن افراد شایسته وکاردان برای تصدی مشاغل وپست های گوناگون سازمان،حق محوری یک اصل انکارناپذیربوده،نادیده گرفتن آن علاوه برایجاد چالش های فراوان مدیریتی خلاف شان خلیفه اللهی است بنابراین حق محوری درانتصابات کارکنان ومدیران اصلی پذیرفته شده درمتون ومنابع اسلامی است که هرآینه انحراف از آن موجب ورود خسارات جبران ناپذیری به جامعه وسازمان خواهد شدوتحقق اولین هدف طرح شده یعنی تطبیق شرایط احراز شغل بافرد داوطلب درفرایند انتصابات سازمانی منوط به توجه جدی به این اصل است .
سئوال این است:
1)آیاوقت آن نرسیده است که دستور فرمایید کارگروهی تشکیل گردد تابررسی شود خارج از نظر مدیرانی که سال هاست مجموعه مدیریتی استان را بصورت خانوادگی اداره می کنند از میان کارشناسان مستقر در فرمانداری ها افرادی که از هر لحاظ شایستگی احراز مسئولیت درشهرستان ها و بخش ها دارند شناسایی شوند.
2)آیا وقت آن نرسیده است که جهت افزایش اثربخشی ،کارایی وبهره وری سازمانی و ایجاد انگیزه در دیگر کارکنان اقدامی علی وار بشود.
                    والعاقبه للمتقین
حسن پیرکرمی کارشناس مسائل سیاسی وازکارکنان فرمانداری شهرستان دالاهو

ارسال دیدگاه

خبرنگار ریژاونیوز باشید
قطع شمار ریژاو
نشریه آنلاین زنان ریژاو
جذب تبلیغات
تیتر نیوز
کمک به  برنامه جهانی غذا