امروز : سه شنبه ۹ آذر ۱۳۹۵
تاریخ : ۱۳۹۵/۰۹/۰۹ - ۱۴:۴۸ نسخه چاپی ذخیره فایل ارسال به دوستان

نسترن از عطر تو مست آمده

شعری تازه از منصور نظری شاعر خوب کشورمان  تقدیم به عزاداران رضوی مدافعان حرم علوی

برتن ِ این خشت و گلی ارگ ِ عشق
مانده به جا خاطره مرگِ عشق

َنشترِ غم ، بر رگ ِ دل خورده باز
عودِ بلا گشته حجازی نواز

لشگر غم گشته روان سوی ِ طوس
بحر عزاداری ِ شمس و شموس

باده ی غم در خون زهرا به جوش
شمس ولایت ، شده زهرا به نوش

ناله ی شبگیر ،سحر می کند
روح الامینی خاک به سر می کند

دشنه ی ِ کینه کمر حق شکست
باد بلا قامت ِ زنبق شکست

خون چکد از گوشه ی ابروی ماه
آمده ویرانه دو باروی ِ آه

اشک پریشان ِ بلا موی عشق
کشته شده آن مرغ غزل گوی ِ عشق

خورده غزل ، خنجر کشمیری است
این تب ِ یک داغِ اساطیری است

ضامن آهوی ِ دل ِ خستگان
قبله ی دل را به خدا بستگان

فاطمه را وارث ِپیغمبری است
کهنه شرابی ، زِ ُخم حیدری است

شد جگرش پاره به زهر جفا
کوکب ِ ُدر&#۶۴۶۰۹;ی ِ شب  ِ مصطفی

ای که خدا ِمی ، حوست کرده است
لعلِ لبت را ملک آورده است

در سحری ناب ، به رنگ ترنج
می زند آئینه تو را چنگ ِ رنج

دشت غزالان غزل گرد مست
جمله سیه پوش تو گردیده است

آینه ی بزم وفایی رضا
کعبه یِ ِ قوم ضعفایی رضا

ای حرمت کرب و بلایی ترین
خوشه ی عشق تو طلایی ترین

نسترن از عطر تو مست آمده
لاله تو را باده پرست آمده

اشک تو را دیده ی آوازه تر
چشم تو را سرمه ی ِ گل نازتر

پادشه گشته جگر خون رضا
شمس و شموس علویون رضا

عشق ِ تو را بانگ حجازی به گوش
نه فلک آسیمه سر از این خروش

یوسف ِ شولای غزل کرده بر
پادشه منتظران ِ سحر

در پی او لشگریان ِ قمر
خیل ِ خلیلان ِ تبار از تبر

می رسد از مصر غم ورنج داغ
تا که دهد خاتمه مارا فراق

منتقم فاطمه و مرتضی
 سرو صحی زاده ی باغ رضا

ماهِ گل اندام شبستان ِ نوح
دور نباشد که نماید ظهور

کس خبر آمدنش گفته است
شام و عراق و یمن آشفته است

اوکه مسیحا به پی اش می رسد
گشته نشانهای ظهورش رصد

آخر این قصه دور و دراز
یوسف گم گشته رسد بر حجاز

منتظران مژده به درگاه عشق
وقتِ ظهور آمده بر شاه عشق

شمعِ ولا را شده پروانه ام
شاعر اشعار ظهورانه ام

گرچه به زندانم و بندم ولی
دل خوش عماری سید علی

به امید ظهور حضرت یار

 
 

شعری تازه از منصور نظری شاعر خوب کشورمان  تقدیم به عزاداران رضوی مدافعان حرم علوی برتن ِ این خشت و گلی ارگ ِ عشق مانده به جا خاطره مرگِ عشق َنشترِ غم ، بر رگ ِ دل خورده باز عودِ بلا گشته حجازی نواز لشگر غم گشته روان سوی ِ طوس بحر عزاداری ِ شمس و شموس باده ی غم در خون زهرا به جوش شمس ولایت ، شده زهرا به نوش ناله ی شبگیر ،سحر می کند روح الامینی خاک به سر می کند دشنه ی ِ کینه کمر حق شکست باد بلا قامت ِ زنبق شکست خون چکد از گوشه ی ابروی ماه آمده ویرانه دو باروی ِ آه اشک پریشان ِ بلا موی عشق کشته شده آن مرغ غزل گوی ِ عشق خورده غزل ، خنجر کشمیری است این تب ِ یک داغِ اساطیری است ضامن آهوی ِ دل ِ خستگان قبله ی دل را به خدا بستگان فاطمه را وارث ِپیغمبری است کهنه شرابی ، زِ ُخم حیدری است شد جگرش پاره به زهر جفا کوکب ِ ُدرﱡی ِ شب  ِ مصطفی ای که خدا ِمی ، حوست کرده است لعلِ لبت را ملک آورده است در سحری ناب ، به رنگ ترنج می زند آئینه تو را چنگ ِ رنج دشت غزالان غزل گرد مست جمله سیه پوش تو گردیده است آینه ی بزم وفایی رضا کعبه یِ ِ قوم ضعفایی رضا ای حرمت کرب و بلایی ترین خوشه ی عشق تو طلایی ترین نسترن از عطر تو مست آمده لاله تو را باده پرست آمده اشک تو را دیده ی آوازه تر چشم تو را سرمه ی ِ گل نازتر پادشه گشته جگر خون رضا شمس و شموس علویون رضا عشق ِ تو را بانگ حجازی به گوش نه فلک آسیمه سر از این خروش یوسف ِ شولای غزل کرده بر پادشه منتظران ِ سحر در پی او لشگریان ِ قمر خیل ِ خلیلان ِ تبار از تبر می رسد از مصر غم ورنج داغ تا که دهد خاتمه مارا فراق منتقم فاطمه و مرتضی  سرو صحی زاده ی باغ رضا ماهِ گل اندام شبستان ِ نوح دور نباشد که نماید ظهور کس خبر آمدنش گفته است شام و عراق و یمن آشفته است اوکه مسیحا به پی اش می رسد گشته نشانهای ظهورش رصد آخر این قصه دور و دراز یوسف گم گشته رسد بر حجاز منتظران مژده به درگاه عشق وقتِ ظهور آمده بر شاه عشق شمعِ ولا را شده پروانه ام شاعر اشعار ظهورانه ام گرچه به زندانم و بندم ولی دل خوش عماری سید علی به امید ظهور حضرت یار    

دیدگاه بسته شده است.

خبرنگار ریژاونیوز باشید
قطع شمار ریژاو
نشریه آنلاین زنان ریژاو
جذب تبلیغات
تیتر نیوز
کمک به  برنامه جهانی غذا