امروز : یکشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۵
تاریخ : ۱۳۹۵/۰۳/۲۳ - ۱۱:۱۵ نسخه چاپی ذخیره فایل ارسال به دوستان

نفت در تهران می ماند

سازمان لیگ فوتبال ایران با فروش امتیاز تیم نفت و همچنین انتقال این تیم به خارج از استان تهران مخالفت کرد.به گزارش تسنیم به نقل از سایت سازمان لیگ، غلامرضا بهروان رئیس کمیته مسابقات سازمان لیگ در مورد وضعیت فروش امتیاز تیم نفت تهران گفت: سازمان لیگ با فروش امتیاز تیم نفت موافق نیست. از سوی دیگر اگر امتیاز تیم نفت فروخته شود هیئت رئیسه سازمان لیگ با انتقال این تیم به خارج از استان تهران مخالف است.وی افزود: اگر این شرایط قانونی در مورد تیم نفت لحاظ نشود سازمان لیگ تصمیم قانونی دیگری در مورد وضعیت تیم نفت در لیگ برتر خواهد گرفت.
سازمان لیگ فوتبال ایران با فروش امتیاز تیم نفت و همچنین انتقال این تیم به خارج از استان تهران مخالفت کرد.به گزارش تسنیم به نقل از سایت سازمان لیگ، غلامرضا بهروان رئیس کمیته مسابقات سازمان لیگ در مورد وضعیت فروش امتیاز تیم نفت تهران گفت: سازمان لیگ با فروش امتیاز تیم نفت موافق نیست. از سوی دیگر اگر امتیاز تیم نفت فروخته شود هیئت رئیسه سازمان لیگ با انتقال این تیم به خارج از استان تهران مخالف است.وی افزود: اگر این شرایط قانونی در مورد تیم نفت لحاظ نشود سازمان لیگ تصمیم قانونی دیگری در مورد وضعیت تیم نفت در لیگ برتر خواهد گرفت.

دیدگاه بسته شده است.

خبرنگار ریژاونیوز باشید
قطع شمار ریژاو
نشریه آنلاین زنان ریژاو
جذب تبلیغات
تیتر نیوز
کمک به  برنامه جهانی غذا