امروز : دوشنبه ۲ مرداد ۱۳۹۶
تاریخ : ۱۳۹۶/۰۵/۰۲ - ۱۱:۲۰ نسخه چاپی ذخیره فایل ارسال به دوستان

نمازجمعه؛ تریبون تبیین مواضع نظام

به گزارش جهان نیوز، حجت الاسلام سیدرضا تقوی رییس شورای سیاست گذاری ائمه جمعه کشور صبح امروز در نشست خبری اظهار کرد: صدا و سیما یک رسانه مدرن است که از طریق امواج، مطالب را به مخاطبین خود می رساند اما رسانه نماز جمعه، رسانه ای چهره به چهره است یعنی بدون فاصله با مردم مطالب خود را بیان می کند. در تریبون نماز جمعه، مسائل سیاسی، تربیتی مطرح می شود و همچنین آموزش هم می دهد و برای حضور مردم اقدام می کند.
وی افزود: نماز جمعه تریبون نظام و متعلق به حاکمیت است؛ متولی اصلی نماز جمعه متعلق به امام معصوم است اما در زمان غیبت، ولی فقیه که زمام امور را به دست دارد متولی نماز جمعه است. تریبون نماز جمعه باید مواضع نظام را تبیین و تفسیر کند.

منبع: مهر

به گزارش جهان نیوز، حجت الاسلام سیدرضا تقوی رییس شورای سیاست گذاری ائمه جمعه کشور صبح امروز در نشست خبری اظهار کرد: صدا و سیما یک رسانه مدرن است که از طریق امواج، مطالب را به مخاطبین خود می رساند اما رسانه نماز جمعه، رسانه ای چهره به چهره است یعنی بدون فاصله با مردم مطالب خود را بیان می کند. در تریبون نماز جمعه، مسائل سیاسی، تربیتی مطرح می شود و همچنین آموزش هم می دهد و برای حضور مردم اقدام می کند. وی افزود: نماز جمعه تریبون نظام و متعلق به حاکمیت است؛ متولی اصلی نماز جمعه متعلق به امام معصوم است اما در زمان غیبت، ولی فقیه که زمام امور را به دست دارد متولی نماز جمعه است. تریبون نماز جمعه باید مواضع نظام را تبیین و تفسیر کند. منبع: مهر
تاریخ : ۱۳۹۶/۰۵/۰۲ - ۱۱:۲۰ نسخه چاپی ذخیره فایل ارسال به دوستان

نمازجمعه؛ تریبون تبیین مواضع نظام

به گزارش جهان نیوز، حجت الاسلام سیدرضا تقوی رییس شورای سیاست گذاری ائمه جمعه کشور صبح امروز در نشست خبری اظهار کرد: صدا و سیما یک رسانه مدرن است که از طریق امواج، مطالب را به مخاطبین خود می رساند اما رسانه نماز جمعه، رسانه ای چهره به چهره است یعنی بدون فاصله با مردم مطالب خود را بیان می کند. در تریبون نماز جمعه، مسائل سیاسی، تربیتی مطرح می شود و همچنین آموزش هم می دهد و برای حضور مردم اقدام می کند.
وی افزود: نماز جمعه تریبون نظام و متعلق به حاکمیت است؛ متولی اصلی نماز جمعه متعلق به امام معصوم است اما در زمان غیبت، ولی فقیه که زمام امور را به دست دارد متولی نماز جمعه است. تریبون نماز جمعه باید مواضع نظام را تبیین و تفسیر کند.

منبع: مهر

به گزارش جهان نیوز، حجت الاسلام سیدرضا تقوی رییس شورای سیاست گذاری ائمه جمعه کشور صبح امروز در نشست خبری اظهار کرد: صدا و سیما یک رسانه مدرن است که از طریق امواج، مطالب را به مخاطبین خود می رساند اما رسانه نماز جمعه، رسانه ای چهره به چهره است یعنی بدون فاصله با مردم مطالب خود را بیان می کند. در تریبون نماز جمعه، مسائل سیاسی، تربیتی مطرح می شود و همچنین آموزش هم می دهد و برای حضور مردم اقدام می کند. وی افزود: نماز جمعه تریبون نظام و متعلق به حاکمیت است؛ متولی اصلی نماز جمعه متعلق به امام معصوم است اما در زمان غیبت، ولی فقیه که زمام امور را به دست دارد متولی نماز جمعه است. تریبون نماز جمعه باید مواضع نظام را تبیین و تفسیر کند. منبع: مهر
ارسال دیدگاه

خبرنگار ریژاونیوز باشید
قطع شمار ریژاو
نشریه آنلاین زنان ریژاو
جذب تبلیغات
تیتر نیوز
کمک به  برنامه جهانی غذا