امروز : چهارشنبه ۵ مهر ۱۳۹۶
تاریخ : ۱۳۹۶/۰۷/۰۵ - ۷:۱۸ نسخه چاپی ذخیره فایل ارسال به دوستان

نماینده سلفی بگیر: اسناد علیه قالیباف ناکامل بود ولی ما را قانع کرد!

به گزارش جهان نیوز؛ علیرضا رحیمی، از نمایندگان اصلاح طلب و از نمایندگانی که تقلّای او برای گرفتن عکس سلفی با فدریکا موگرینی در مجلس رسوایی سیاسی بزرگی را به بار آورد، به تازگی در بخشی از مصاحبه خود با روزنامه دولتی ایران و در اشاره به ادعای همیشگی برخی نمایندگان اصلاح طلب مجلس برای تحقیق و تفحص از شهرداری تهران در دوران محمدباقر قالیباف در پاسخ به اینکه «چقدر برای شما سند و مدرک وجود داشت که اصرار به تحقیق و تفحص داشتید؟» گفته است: یک بخش مهمی از اسناد به صورت ابتدایی تهیه شده و در اختیار نمایندگان قرار گرفته بود.
 

خبرنگار در ادامه از رحیمی می پرسد: «از چه کانالی؟» و او پاسخ می دهد:

 

از کانال‌های مختلفی بود، برخی از مدارک را افرادی در شهرداری تهران به ما داده بودند، برخی از اعضای شورای شهر هم مدارکی را در اختیار ما گذاشتند و نهایتاً یکسری مدرک هم توسط مردم تهیه شده بود. یکسری از اسناد را هم برخی پیمانکاران که ادعاهایی در این خصوص داشتند به ما رساندند.
 

خبرنگار ایران در ادامه به رحیمی می گوید: «این اسناد اولیه چقدر تکمیل شدند؟» و او جواب می دهد:
 

«خب اینها اسناد کاملی نبودند ولی اینقدر بودند که برای ما روشن شود نیاز به تحقیق و تفحص در شهرداری تهران وجود دارد. بعد از اینکه طرح تحقیق و تفحص را کلید زدیم اسناد بیشتری از همین دست کانال‌هایی که اشاره کردم، به ما رسید!»[۱]

 

*قضاوت درباره اظهارات این نماینده اصلاح طلب و اذعان او به اینکه اسناد موجود در دست مدعیان، ناکامل و ناکافی است را به قضاوت مخاطبان محترم می گذاریم…

 

لازم به ذکر است که طی ۱۲ سال شهرداری محمدباقر قالیباف، علیرغم ادعای اصلاح طلبان حتی یک مورد فساد مرتبط با قالیباف در شهرداری تهران کشف نشد و به گواه نهادهای قضایی و امنیتی کشور نیز نه تنها هیچ فساد سازمان یافته و نجومی ای هم در شهرداری تهران رخ نداد بلکه کارنامه ای بی بدیل از مدیریت جهادی در ذهن مردم ماند و تهران به گونه ای ساخته شد که حتی تحسین دشمنان جمهوری اسلامی ایران را نیز برانگیخت.

 

تحلیلگران معتقدند تلاش چپ ها و جریانات دولتی برای لک‌دار کردن کارنامه و سابقه مدیریت جهادی قالیباف در شهرداری تهران از آن روست که آنها بوضوح می دانند توانایی تکرار کارنامه قالیباف را ندارند و از همین رو در صدد آسیب رساندن به او هستند.

 

این قضیه ابعاد و اهداف مختلفی نیز دارد که یکی از آنها تأثیرگذاری بر انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰ و جلوگیری از تأثیرگذاری سابقه مدیریت جهادی و انقلابی در خدمت به مردم بر این انتخابات است.

۱_http://www.iran-newspaper.com/newspaper/BlockPrint/201521
 

به گزارش جهان نیوز؛ علیرضا رحیمی، از نمایندگان اصلاح طلب و از نمایندگانی که تقلّای او برای گرفتن عکس سلفی با فدریکا موگرینی در مجلس رسوایی سیاسی بزرگی را به بار آورد، به تازگی در بخشی از مصاحبه خود با روزنامه دولتی ایران و در اشاره به ادعای همیشگی برخی نمایندگان اصلاح طلب مجلس برای تحقیق و تفحص از شهرداری تهران در دوران محمدباقر قالیباف در پاسخ به اینکه «چقدر برای شما سند و مدرک وجود داشت که اصرار به تحقیق و تفحص داشتید؟» گفته است: یک بخش مهمی از اسناد به صورت ابتدایی تهیه شده و در اختیار نمایندگان قرار گرفته بود.   خبرنگار در ادامه از رحیمی می پرسد: «از چه کانالی؟» و او پاسخ می دهد:   از کانال‌های مختلفی بود، برخی از مدارک را افرادی در شهرداری تهران به ما داده بودند، برخی از اعضای شورای شهر هم مدارکی را در اختیار ما گذاشتند و نهایتاً یکسری مدرک هم توسط مردم تهیه شده بود. یکسری از اسناد را هم برخی پیمانکاران که ادعاهایی در این خصوص داشتند به ما رساندند.   خبرنگار ایران در ادامه به رحیمی می گوید: «این اسناد اولیه چقدر تکمیل شدند؟» و او جواب می دهد:   «خب اینها اسناد کاملی نبودند ولی اینقدر بودند که برای ما روشن شود نیاز به تحقیق و تفحص در شهرداری تهران وجود دارد. بعد از اینکه طرح تحقیق و تفحص را کلید زدیم اسناد بیشتری از همین دست کانال‌هایی که اشاره کردم، به ما رسید!»[۱]   *قضاوت درباره اظهارات این نماینده اصلاح طلب و اذعان او به اینکه اسناد موجود در دست مدعیان، ناکامل و ناکافی است را به قضاوت مخاطبان محترم می گذاریم...   لازم به ذکر است که طی ۱۲ سال شهرداری محمدباقر قالیباف، علیرغم ادعای اصلاح طلبان حتی یک مورد فساد مرتبط با قالیباف در شهرداری تهران کشف نشد و به گواه نهادهای قضایی و امنیتی کشور نیز نه تنها هیچ فساد سازمان یافته و نجومی ای هم در شهرداری تهران رخ نداد بلکه کارنامه ای بی بدیل از مدیریت جهادی در ذهن مردم ماند و تهران به گونه ای ساخته شد که حتی تحسین دشمنان جمهوری اسلامی ایران را نیز برانگیخت.   تحلیلگران معتقدند تلاش چپ ها و جریانات دولتی برای لک‌دار کردن کارنامه و سابقه مدیریت جهادی قالیباف در شهرداری تهران از آن روست که آنها بوضوح می دانند توانایی تکرار کارنامه قالیباف را ندارند و از همین رو در صدد آسیب رساندن به او هستند.   این قضیه ابعاد و اهداف مختلفی نیز دارد که یکی از آنها تأثیرگذاری بر انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰ و جلوگیری از تأثیرگذاری سابقه مدیریت جهادی و انقلابی در خدمت به مردم بر این انتخابات است. ۱_http://www.iran-newspaper.com/newspaper/BlockPrint/201521  
تاریخ : ۱۳۹۶/۰۷/۰۵ - ۷:۱۸ نسخه چاپی ذخیره فایل ارسال به دوستان

نماینده سلفی بگیر: اسناد علیه قالیباف ناکامل بود ولی ما را قانع کرد!

به گزارش جهان نیوز؛ علیرضا رحیمی، از نمایندگان اصلاح طلب و از نمایندگانی که تقلّای او برای گرفتن عکس سلفی با فدریکا موگرینی در مجلس رسوایی سیاسی بزرگی را به بار آورد، به تازگی در بخشی از مصاحبه خود با روزنامه دولتی ایران و در اشاره به ادعای همیشگی برخی نمایندگان اصلاح طلب مجلس برای تحقیق و تفحص از شهرداری تهران در دوران محمدباقر قالیباف در پاسخ به اینکه «چقدر برای شما سند و مدرک وجود داشت که اصرار به تحقیق و تفحص داشتید؟» گفته است: یک بخش مهمی از اسناد به صورت ابتدایی تهیه شده و در اختیار نمایندگان قرار گرفته بود.
 

خبرنگار در ادامه از رحیمی می پرسد: «از چه کانالی؟» و او پاسخ می دهد:

 

از کانال‌های مختلفی بود، برخی از مدارک را افرادی در شهرداری تهران به ما داده بودند، برخی از اعضای شورای شهر هم مدارکی را در اختیار ما گذاشتند و نهایتاً یکسری مدرک هم توسط مردم تهیه شده بود. یکسری از اسناد را هم برخی پیمانکاران که ادعاهایی در این خصوص داشتند به ما رساندند.
 

خبرنگار ایران در ادامه به رحیمی می گوید: «این اسناد اولیه چقدر تکمیل شدند؟» و او جواب می دهد:
 

«خب اینها اسناد کاملی نبودند ولی اینقدر بودند که برای ما روشن شود نیاز به تحقیق و تفحص در شهرداری تهران وجود دارد. بعد از اینکه طرح تحقیق و تفحص را کلید زدیم اسناد بیشتری از همین دست کانال‌هایی که اشاره کردم، به ما رسید!»[۱]

 

*قضاوت درباره اظهارات این نماینده اصلاح طلب و اذعان او به اینکه اسناد موجود در دست مدعیان، ناکامل و ناکافی است را به قضاوت مخاطبان محترم می گذاریم…

 

لازم به ذکر است که طی ۱۲ سال شهرداری محمدباقر قالیباف، علیرغم ادعای اصلاح طلبان حتی یک مورد فساد مرتبط با قالیباف در شهرداری تهران کشف نشد و به گواه نهادهای قضایی و امنیتی کشور نیز نه تنها هیچ فساد سازمان یافته و نجومی ای هم در شهرداری تهران رخ نداد بلکه کارنامه ای بی بدیل از مدیریت جهادی در ذهن مردم ماند و تهران به گونه ای ساخته شد که حتی تحسین دشمنان جمهوری اسلامی ایران را نیز برانگیخت.

 

تحلیلگران معتقدند تلاش چپ ها و جریانات دولتی برای لک‌دار کردن کارنامه و سابقه مدیریت جهادی قالیباف در شهرداری تهران از آن روست که آنها بوضوح می دانند توانایی تکرار کارنامه قالیباف را ندارند و از همین رو در صدد آسیب رساندن به او هستند.

 

این قضیه ابعاد و اهداف مختلفی نیز دارد که یکی از آنها تأثیرگذاری بر انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰ و جلوگیری از تأثیرگذاری سابقه مدیریت جهادی و انقلابی در خدمت به مردم بر این انتخابات است.

۱_http://www.iran-newspaper.com/newspaper/BlockPrint/201521
 

به گزارش جهان نیوز؛ علیرضا رحیمی، از نمایندگان اصلاح طلب و از نمایندگانی که تقلّای او برای گرفتن عکس سلفی با فدریکا موگرینی در مجلس رسوایی سیاسی بزرگی را به بار آورد، به تازگی در بخشی از مصاحبه خود با روزنامه دولتی ایران و در اشاره به ادعای همیشگی برخی نمایندگان اصلاح طلب مجلس برای تحقیق و تفحص از شهرداری تهران در دوران محمدباقر قالیباف در پاسخ به اینکه «چقدر برای شما سند و مدرک وجود داشت که اصرار به تحقیق و تفحص داشتید؟» گفته است: یک بخش مهمی از اسناد به صورت ابتدایی تهیه شده و در اختیار نمایندگان قرار گرفته بود.   خبرنگار در ادامه از رحیمی می پرسد: «از چه کانالی؟» و او پاسخ می دهد:   از کانال‌های مختلفی بود، برخی از مدارک را افرادی در شهرداری تهران به ما داده بودند، برخی از اعضای شورای شهر هم مدارکی را در اختیار ما گذاشتند و نهایتاً یکسری مدرک هم توسط مردم تهیه شده بود. یکسری از اسناد را هم برخی پیمانکاران که ادعاهایی در این خصوص داشتند به ما رساندند.   خبرنگار ایران در ادامه به رحیمی می گوید: «این اسناد اولیه چقدر تکمیل شدند؟» و او جواب می دهد:   «خب اینها اسناد کاملی نبودند ولی اینقدر بودند که برای ما روشن شود نیاز به تحقیق و تفحص در شهرداری تهران وجود دارد. بعد از اینکه طرح تحقیق و تفحص را کلید زدیم اسناد بیشتری از همین دست کانال‌هایی که اشاره کردم، به ما رسید!»[۱]   *قضاوت درباره اظهارات این نماینده اصلاح طلب و اذعان او به اینکه اسناد موجود در دست مدعیان، ناکامل و ناکافی است را به قضاوت مخاطبان محترم می گذاریم...   لازم به ذکر است که طی ۱۲ سال شهرداری محمدباقر قالیباف، علیرغم ادعای اصلاح طلبان حتی یک مورد فساد مرتبط با قالیباف در شهرداری تهران کشف نشد و به گواه نهادهای قضایی و امنیتی کشور نیز نه تنها هیچ فساد سازمان یافته و نجومی ای هم در شهرداری تهران رخ نداد بلکه کارنامه ای بی بدیل از مدیریت جهادی در ذهن مردم ماند و تهران به گونه ای ساخته شد که حتی تحسین دشمنان جمهوری اسلامی ایران را نیز برانگیخت.   تحلیلگران معتقدند تلاش چپ ها و جریانات دولتی برای لک‌دار کردن کارنامه و سابقه مدیریت جهادی قالیباف در شهرداری تهران از آن روست که آنها بوضوح می دانند توانایی تکرار کارنامه قالیباف را ندارند و از همین رو در صدد آسیب رساندن به او هستند.   این قضیه ابعاد و اهداف مختلفی نیز دارد که یکی از آنها تأثیرگذاری بر انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰ و جلوگیری از تأثیرگذاری سابقه مدیریت جهادی و انقلابی در خدمت به مردم بر این انتخابات است. ۱_http://www.iran-newspaper.com/newspaper/BlockPrint/201521  
ارسال دیدگاه

خبرنگار ریژاونیوز باشید
قطع شمار ریژاو
نشریه آنلاین زنان ریژاو
جذب تبلیغات
تیتر نیوز
کمک به  برنامه جهانی غذا