امروز : شنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۶
تاریخ : ۱۳۹۶/۰۴/۲۴ - ۱۳:۵۸ نسخه چاپی ذخیره فایل ارسال به دوستان

هفت سوال کوتاه درباره برجام

به گزارش جهان نیوز ، مهدی محمدی تحلیلگر مسایل سیاسی در کانال تلگرامی نوشت:

در یکی دور روز آینده مقاله ای مبسوط خواهم نوشت که تلاش می کند در سالگرد برجام از این توافق، “اسطوره زدایی” کند.

برجام گرچه یک توافق جوان است ولی در همین مدت کوتاه، افسانه های فراوانی حول آن شکل گرفته و شکاف میان واقعیت و تبلیغات درباره آن بسیار عمیق شده است. در اینجا چند سوال کوتاه می پرسم، که در آن مقاله بسط خواهد یافت.

۱- چرا با وجود برجام تحریم ها نه تنها باقی مانده بلکه رو به افزایش است؟
۲- چرا برجام نه فقط مانع تحریم های جدید نشده بلکه به عاملی برای “حرکت آسان” امریکا به سمت تحریم های جدید بدل شده است؟

۳- چرا برجام هیچ گشایش اقتصادی معناداری در زندگی روزمره مردم ایجاد نکرده است؟
۴- چرا صهیونیست ها به صراحت می گویند برجام به نفع آنها بوده و یک “خطر فوری” علیه آنها را بدون هزینه دفع کرده است؟

۵- چرا هیچ کس نمی تواند اطمینان بدهد حتی پس از ۱۰ سال وضعیت برنامه هسته ای ایران عادی خواهد شد؟
۶- چرا با وجود برجام دولت امریکا ابایی از “رسمی و علنی” سازی سیاست تغییر رژیم ندارد؟
۷- چرا با وجود همه اینها، عده ای اصرار دارند بگویند برجام یک “مدل” است؟
 

به گزارش جهان نیوز ، مهدی محمدی تحلیلگر مسایل سیاسی در کانال تلگرامی نوشت: در یکی دور روز آینده مقاله ای مبسوط خواهم نوشت که تلاش می کند در سالگرد برجام از این توافق، "اسطوره زدایی" کند. برجام گرچه یک توافق جوان است ولی در همین مدت کوتاه، افسانه های فراوانی حول آن شکل گرفته و شکاف میان واقعیت و تبلیغات درباره آن بسیار عمیق شده است. در اینجا چند سوال کوتاه می پرسم، که در آن مقاله بسط خواهد یافت. 1- چرا با وجود برجام تحریم ها نه تنها باقی مانده بلکه رو به افزایش است؟ 2- چرا برجام نه فقط مانع تحریم های جدید نشده بلکه به عاملی برای "حرکت آسان" امریکا به سمت تحریم های جدید بدل شده است؟ 3- چرا برجام هیچ گشایش اقتصادی معناداری در زندگی روزمره مردم ایجاد نکرده است؟ 4- چرا صهیونیست ها به صراحت می گویند برجام به نفع آنها بوده و یک "خطر فوری" علیه آنها را بدون هزینه دفع کرده است؟ 5- چرا هیچ کس نمی تواند اطمینان بدهد حتی پس از 10 سال وضعیت برنامه هسته ای ایران عادی خواهد شد؟ 6- چرا با وجود برجام دولت امریکا ابایی از "رسمی و علنی" سازی سیاست تغییر رژیم ندارد؟ 7- چرا با وجود همه اینها، عده ای اصرار دارند بگویند برجام یک "مدل" است؟  
ارسال دیدگاه

خبرنگار ریژاونیوز باشید
قطع شمار ریژاو
نشریه آنلاین زنان ریژاو
جذب تبلیغات
تیتر نیوز
کمک به  برنامه جهانی غذا