امروز : یکشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۵
تاریخ : ۱۳۹۵/۰۳/۲۳ - ۲۰:۱۳ نسخه چاپی ذخیره فایل ارسال به دوستان

وضعیت دستمزد ۴ گروه کارگری

مرکز آمار ایران با ارائه وضعیت تغییرات قیمت انواع محصولات کشاورزی، اعلام کرد: دستمزد کارگران میوه چین در سال گذشته نسبت به سال ۹۳ به میزان ۸.۱ درصد افزایش یافته است.به گزارش مهر، در سال ۱۳۹۴ دستمزد روزانه یک نفر کارگر میوه چین مرد در کل کشور ۴۵۳۱۶۹ ریال بوده است. سطح این دستمزد نسبت به سال ۹۳ معادل ۸.۱ درصد افزایش داشته است.دروگر غلات (مرد)در سال ۱۳۹۴ دستمزد روزانه یک نفر کارگر دروگر غلات مرد در کل کشور ۵۲۱۲۵۳ ریال بوده است. به طور متوسط سطح این دستمزد نسبت به سال ۹۳ معادل ۱.۸ درصد افزایش داشته است.کارگر وجین کار و تنک کار (مرد)در سال ۱۳۹۴ دستمزد روزانه یک نفر کارگر وجین کار و تنک کار مرد در کل کشور ۴۵۶۸۴۴ ریال بوده است. متوسط سطح این دستمزد نسبت به سال ۹۳ معادل ۳۹.۷ درصد افزایش داشته است.کارگر وجین کار و تنک کار (زن)در سال مورد بررسی، دستمزد روزانه یک نفر وجین کار و تنک کار زن در کل کشور معادل ۳۲۳۸۸۶ ریال بوده است. متوسط این دستمزد نسبت به سال ۹۳ معادل ۱.۵ درصد افزایش یافته است.
مرکز آمار ایران با ارائه وضعیت تغییرات قیمت انواع محصولات کشاورزی، اعلام کرد: دستمزد کارگران میوه چین در سال گذشته نسبت به سال ۹۳ به میزان ۸.۱ درصد افزایش یافته است.به گزارش مهر، در سال ۱۳۹۴ دستمزد روزانه یک نفر کارگر میوه چین مرد در کل کشور ۴۵۳۱۶۹ ریال بوده است. سطح این دستمزد نسبت به سال ۹۳ معادل ۸.۱ درصد افزایش داشته است.دروگر غلات (مرد)در سال ۱۳۹۴ دستمزد روزانه یک نفر کارگر دروگر غلات مرد در کل کشور ۵۲۱۲۵۳ ریال بوده است. به طور متوسط سطح این دستمزد نسبت به سال ۹۳ معادل ۱.۸ درصد افزایش داشته است.کارگر وجین کار و تنک کار (مرد)در سال ۱۳۹۴ دستمزد روزانه یک نفر کارگر وجین کار و تنک کار مرد در کل کشور ۴۵۶۸۴۴ ریال بوده است. متوسط سطح این دستمزد نسبت به سال ۹۳ معادل ۳۹.۷ درصد افزایش داشته است.کارگر وجین کار و تنک کار (زن)در سال مورد بررسی، دستمزد روزانه یک نفر وجین کار و تنک کار زن در کل کشور معادل ۳۲۳۸۸۶ ریال بوده است. متوسط این دستمزد نسبت به سال ۹۳ معادل ۱.۵ درصد افزایش یافته است.

دیدگاه بسته شده است.

خبرنگار ریژاونیوز باشید
قطع شمار ریژاو
نشریه آنلاین زنان ریژاو
جذب تبلیغات
تیتر نیوز
کمک به  برنامه جهانی غذا