امروز : سه شنبه ۶ تیر ۱۳۹۶
تاریخ : ۱۳۹۶/۰۴/۰۶ - ۱۰:۱۰ نسخه چاپی ذخیره فایل ارسال به دوستان

چرا رهبری برفرهنگی و تمیز بودن معنای آتش به اختیار تاکید کردند؟

گروه سیاسی جهان نیوز، مالک شریعتی: رهبر انقلاب در خطبه های نماز عیدسعیدفطر هم بر معنای کار فرهنگی و ایجابی آتش به اختیار تاکید کردند و هم صفت تمیز را برای آن به کار بردند. تمیزی در مقابل هرگونه پلشتی و پلیدی و خباثت و آلودگی قرار دارد.

مصداق اصلی این ناپاکی ها از منظر ایشان، بی قانونی و اخلال در آرامش کشور بود که اشاره غیرمستقیمی به اهانت عده ای به رییس جمهور در راهپیمایی روزقدس داشت.

 علت دیگر این تذکر آن بود که دو جریان از این رفتارها سوءاستفاده می کنند؛ نخست گروه پوچ گرای داخلی را که به دنبال مدیون ساختن نیروهای انقلابی اند، طلبگار میکند و دوم دشمنان و معارضان خارجی جمهوری اسلامی را که مترصد کوه ساختن از کاه برخی اختلافات جزئی درونی و ناآرام نشان دادن فضای کشورند به هدفشان میرساند.

وظیفه اصلی تشخیص راه درست با کیست؟ با همان نیروهای انقلابی؛ چه در کار درست و تمیز فرهنگی و چه در مراقبت نسبت به قانونی بودن رفتارها و  حفظ آرامش کشور؛ معنای دیگر این عبارت،  تقوای جمعی است که نیازمند امربه معروف و نهی از منکر درون جریان انقلابی است.

گروه سیاسی جهان نیوز، مالک شریعتی: رهبر انقلاب در خطبه های نماز عیدسعیدفطر هم بر معنای کار فرهنگی و ایجابی آتش به اختیار تاکید کردند و هم صفت تمیز را برای آن به کار بردند. تمیزی در مقابل هرگونه پلشتی و پلیدی و خباثت و آلودگی قرار دارد. مصداق اصلی این ناپاکی ها از منظر ایشان، بی قانونی و اخلال در آرامش کشور بود که اشاره غیرمستقیمی به اهانت عده ای به رییس جمهور در راهپیمایی روزقدس داشت.  علت دیگر این تذکر آن بود که دو جریان از این رفتارها سوءاستفاده می کنند؛ نخست گروه پوچ گرای داخلی را که به دنبال مدیون ساختن نیروهای انقلابی اند، طلبگار میکند و دوم دشمنان و معارضان خارجی جمهوری اسلامی را که مترصد کوه ساختن از کاه برخی اختلافات جزئی درونی و ناآرام نشان دادن فضای کشورند به هدفشان میرساند. وظیفه اصلی تشخیص راه درست با کیست؟ با همان نیروهای انقلابی؛ چه در کار درست و تمیز فرهنگی و چه در مراقبت نسبت به قانونی بودن رفتارها و  حفظ آرامش کشور؛ معنای دیگر این عبارت،  تقوای جمعی است که نیازمند امربه معروف و نهی از منکر درون جریان انقلابی است.
ارسال دیدگاه

خبرنگار ریژاونیوز باشید
قطع شمار ریژاو
نشریه آنلاین زنان ریژاو
جذب تبلیغات
تیتر نیوز
کمک به  برنامه جهانی غذا