امروز : یکشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۶
تاریخ : ۱۳۹۶/۰۵/۰۱ - ۲۳:۲۶ نسخه چاپی ذخیره فایل ارسال به دوستان

کنایه مشاور روحانی به «ژن خوب» پسر عارف

به گزارش جهان نیوز، حسام الدین آشنا مشاور فرهنگی حسن روحانی رئیس جمهور طی مطلبی در کانال تلگرامی‌اش به اظهارات پسر محمدرضا عارف دبیر فراکسیون امید مجلس و رئیس شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان درباره «ژن خوب» خود، واکنش نشان داد.

متن مطلب مشاور فرهنگی رئیس‌جمهور در واکنش به اظهارات پسر محمدرضا عارف به این شرح است:
سعدی از زبان حکیمی که به فرزندانش نصیحت می کرد به ما آموخت:
نه همه بزرگ زادگان موفق شده اند و نه همه افراد موفق بزرگ زاده بوده اند.

حکیمی پسران را پند همی‌داد که جانان پدر هنر آموزید که ملک و دولت دنیا اعتماد را نشاید و سیم و زر در سفر بر محل خطرست یا دزد به یک بار ببرد یا خواجه به تفاریق بخورد اما هنر چشمه زاینده است و دولت پاینده و گر هنرمند از دولت بیفتد غم نباشد که هنر در نفس خود دولتست هر کجا که رود قدر بیند و در صدر نشیند و بی هنر لقمه چیند و سختی بیند.
وقتی افتاد فتنه‌ای در شام
هر کس از گوشه‌ای فرا رفتند
روستا زادگان دانشمند
به وزیری پادشاه رفتند
پسران وزیر ناقص عقل
به گدایی به روستا رفتند

بنابر این گزارش،‌ پسر محمدرضا عارف در گفتگویی اینترنتی که اخیراً منتشر شده است، موفقیت‌های خود را ناشی از ژن خوب دانسته بود.

به گزارش جهان نیوز، حسام الدین آشنا مشاور فرهنگی حسن روحانی رئیس جمهور طی مطلبی در کانال تلگرامی‌اش به اظهارات پسر محمدرضا عارف دبیر فراکسیون امید مجلس و رئیس شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان درباره «ژن خوب» خود، واکنش نشان داد. متن مطلب مشاور فرهنگی رئیس‌جمهور در واکنش به اظهارات پسر محمدرضا عارف به این شرح است: سعدی از زبان حکیمی که به فرزندانش نصیحت می کرد به ما آموخت: نه همه بزرگ زادگان موفق شده اند و نه همه افراد موفق بزرگ زاده بوده اند. حکیمی پسران را پند همی‌داد که جانان پدر هنر آموزید که ملک و دولت دنیا اعتماد را نشاید و سیم و زر در سفر بر محل خطرست یا دزد به یک بار ببرد یا خواجه به تفاریق بخورد اما هنر چشمه زاینده است و دولت پاینده و گر هنرمند از دولت بیفتد غم نباشد که هنر در نفس خود دولتست هر کجا که رود قدر بیند و در صدر نشیند و بی هنر لقمه چیند و سختی بیند. وقتی افتاد فتنه‌ای در شام هر کس از گوشه‌ای فرا رفتند روستا زادگان دانشمند به وزیری پادشاه رفتند پسران وزیر ناقص عقل به گدایی به روستا رفتند بنابر این گزارش،‌ پسر محمدرضا عارف در گفتگویی اینترنتی که اخیراً منتشر شده است، موفقیت‌های خود را ناشی از ژن خوب دانسته بود.
ارسال دیدگاه

خبرنگار ریژاونیوز باشید
قطع شمار ریژاو
نشریه آنلاین زنان ریژاو
جذب تبلیغات
تیتر نیوز
کمک به  برنامه جهانی غذا